Pressmeddelande

Hamilton företräder ABRY Partners i samband med offentligt uppköpserbjudande avseende Dignita Systems

Publicerad

Hamilton företräder 1A Smart Start, LLC, portföljbolag till amerikanska riskkapitalbolaget ABRY Partners, i samband med dess rekommenderade offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Dignita Systems AB, listat på AktieTorget. De två största aktieägarna i Dignita Systems, Björkbron AB och Jumeirah Limited, med ett sammanlagt innehav om 76,2 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget, har oåterkalleligen och ovillkorat åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Hamiltons team består av Jon Ericson, Emil Hedberg, Joachim Funariu, Carl Magnusson, Mikaela Alderhorn och Sofia Timoudas.

Annons