Pressmeddelande

Gunilla Carlsson och Cecilia Seddigh invalda i Tundras styrelse

Publicerad

Två nya ledamöter har valts in i Tundra Fonders styrelse. Det är Gunilla Carlsson, f d biståndsminister, och Cecilia Seddigh, med mer än två decenniers erfarenhet från den internationella fond- och försäkringsbranschen, som numera är en del av frontiermarknadsspecialistens styrelse.

På Tundra Fonders årsstämma den 16 maj invaldes Gunilla Carlsson och Cecilia Seddigh i fondbolagets styrelse. Gunilla Carlsson var biståndsminister 2006-2013 och dessförinnan EU-parlamentariker 1995-2002. Hon har utöver detta haft en rad politiska uppdrag, däribland vice ordförande i Riksdagens utrikesutskott.

-Frontiermarknaderna befinner sig mitt i en spännande utvecklingsfas och Tundras satsning på hållbara investeringar i dessa ekonomier är viktig, säger Gunilla Carlsson i en kommentar.

Ny styrelseledamot är också Cecilia Seddigh med mer än två decenniers erfarenhet från flera internationella fond- och försäkringsbolag inklusive Skandia under den internationella expansionen av Skandia AFS och Skandia Global Funds. Cecilia Seddigh har i flera år varit styrelseledamot i Swesif, Sveriges Forum För Hållbara Investeringar, styrelseordförande i UpHigh AB, som bedriver konsultverksamhet inom hållbarhetsfrågor, och är grundare av Sparplatsen Sverige AB, ett fintechbolag verksamt inom robotrådgivning baserad på artificiell intelligens, AI.

-Tundras fördjupning inom hållbar fondförvaltning i nya ekonomier är unik och ligger helt rätt i tiden, menar Cecilia Seddigh.

Tundras nya styrelse utgörs av Göran Lindholm, Per Axman, Anders Böös, Gunilla Carlsson, Johan Elmquist, Mattias Martinsson, Erik Saers och Cecilia Seddigh.

-Genom Gunilla och Cecilia tillförs Tundras styrelse ytterligare internationell kompetens inom hållbarhetsfrågor och produktutveckling, säger Göran Lindholm, styrelseordförande i Tundra.

För mer information: www.tundrafonder.se
Göran Lindholm, Styrelseordförande Tundra Fonder
goran.lindholm@omsen.ax
Telefon: +358 45 7052 9779

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida (www.tundrafonder.se). Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Annons