Pressmeddelande

Genova Property Group vinner markanvisningstävling i Uppsala

Publicerad

Genova Property Group har tilldelats markanvisning från Uppsala kommun och Skolfastigheter för utvecklingen av det nya kvarteret intill Brantingskolan och Skomakarparken i Sala backe. Projektet omfattar cirka 8 700 kvm BTA och beräknas innehålla cirka 90 lägenheter.

– Vi är så klart mycket stolta över förtroendet att få förverkliga detta fina bostadsprojekt i Uppsala. Uppdraget ligger i linje med vår strategi att fortsätta bygga hus med fokus på hållbarhet och miljö i attraktiva områden, säger Andreas Eneskjöld, VD Genova Property Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se

Annons