Pressmeddelande

Foyen utser tre nya delägare

Publicerad

Foyen_6.jpg

Foyen fortsätter att växa och som ett led i satsningen på att bli Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik tar Foyen in ytterligare tre delägare. Christoffer Löfquist, Oscar Wackling och Richard Sahlberg blir från och med den 1 januari 2018 nya delägare i byrån.

Christoffer Löfquist

Christoffer Löfquist är verksam inom Foyens affärsområden Offentliga affärer, Entreprenad och Fastighet. Han är specialiserad inom upphandlingsrätt och entreprenadrätt och arbetar i stor omfattning som rådgivare åt beställare och entreprenörer vid upphandling och utförande av entreprenader, samt anlitas frekvent som föreläsare inom dessa områden. Christoffer är ofta ombud i såväl skiljeförfaranden som domstolsförfaranden rörande bland annat entreprenad-, upphandlings- och fastighetsjuridik. Christoffer började på Foyen 2012 och utgår från Foyens kontor i Malmö.

 

Oscar Wackling

Oscar Wackling är verksam inom Foyens affärsområden Entreprenad, Fastighet, Allmän affärsjuridik och IT. Han är specialiserad inom entreprenadrätt och arbetar i stor omfattning som rådgivare åt beställare och entreprenörer vid upphandling och utförande av entreprenader samt vid tvistlösning. Oscar anlitas också ofta som föreläsare inom entreprenadjuridik. Hans affärsjuridiska verksamhet har tyngdpunkt mot transaktioner, ofta med anknytning till fastigheter och exploatering. Oscar började på Foyen 2009 och utgår från Foyens Göteborgskontor.

 

Richard Sahlberg

Richard Sahlberg är verksam främst inom Foyens affärsområden Entreprenad, Fastighet och Allmän affärsjuridik. Han är specialiserad inom entreprenad- och konsulträtt och anlitas regelbundet för att hålla föreläsningar och utbildningar om branschens standardavtal. Richard är rådgivare åt såväl beställare som entreprenörer och anlitas ofta som ombud i skiljeförfaranden och i allmän domstol, med särskild erfarenhet av komplexa och omfattande tvister. Richard började på Foyen 2010 och utgår från Foyens kontor i Malmö men har också varit stationerad på Foyens kontor i Stockholm.
 

– Vi är mycket glada och stolta över att kunna erbjuda våra duktiga advokater Christoffer, Oscar och Richard delägarskap. Alla tre har en gedigen kompetens och mångårig erfarenhet inom sina områden och är ett välkommet tillskott till vår delägargrupp. Det är också en förutsättning för att vår byrå ska vara fortsatt framgångsrik att vi successivt föryngrar delägarkretsen och tar in nya duktiga advokater, säger Foyens VD Linnéa Djursén.

Om Foyen
Foyen är en affärsjuridisk advokatbyrå som grundades 1987. Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik. Våra tre viktigaste grundpelare för verksamheten är branschfokus, affärsförståelse och en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher. Vi är idag ca 85 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Annons