Sponsrat Sponsrat

Foyen har biträtt OX2 vid upphandling av Lehtirova vindpark

Publicerad 2016-10-18


Förnybarhetsbolaget OX2 har fått i uppdrag att bygga Lehtirova vindpark på 148 MW (41 vindkraftverk) i Norrbotten. Beställare är Aquila Capital. Foyen Advokatfirma har biträtt OX2 vid förhandling av turbinleveransavtal och serviceavtal med turbinleverantören Vestas. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta:

Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se


Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Platsannonser

Logga in