Pressmeddelande

Foyen har biträtt Huge Fastigheter vid försäljning av nio samhällsfastigheter

Publicerad

FO.jpg

Huge Fastigheter säljer nio samhällsfastigheter med offentlig verksamhet i Huddinge med en total uthyrningsbar yta om 8 750 kvadratmeter och cirka 16,8 mkr i hyresintäkter. Köpare är Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) som tillträder fastigheterna i början av oktober 2017.

Huge Fastigheter är Huddinges kommunala fastighetsbolag, ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag. Förutom kommunala och kommersiella lokaler har Huge också lägenheter, förskolor och skolor, frilufts- och idrottsanläggningar samt köpcentrum.

Foyen Advokatfirma har varit juridisk rådgivare till Huge Fastigheter vid försäljningen.

Ansvarig delägare hos Foyen har varit Henrik Ståhlberg.

För mer information kontakta:

Henrik Ståhlberg, advokat på Foyen Advokatfirma
0768-36 20 60, henrik.stahlberg@foyen.se

Om Foyen

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik. 

Annons