Sponsrat Sponsrat

Foyen har biträtt Hill & Smith Holdings vid förvärv av FMK Trafikprodukter

Publicerad 2016-04-20


Pressmeddelande 2016-04-20

Foyen har biträtt Hill & Smith Holdings vid förvärv av FMK Trafikprodukter Foyen Advokatfirma har biträtt den brittiska koncernen Hill & Smith Holdings Plc vid förvärv av tillgångarna i svenska FMK Trafikprodukter AB. Genom förvärvet förstärker Hill & Smith och svenska dotterbolaget ATA sin produktportfölj inom segmentet väg-, broräcken och bullerskydd. Foyens team har huvudsakligen bestått av Advokaterna Peter Dyer och Sara Malmgren samt jur. kand. Jessica Krüger.

För mer information kontakta:

Peter Dyer, Advokat och delägare på Foyen
073-322 84 29, peter.dyer@foyen.se


Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in