Sponsrat Sponsrat

Foyen biträder Hub park AB vid exploatering av ny stadsdel vid Ellstorp i Malmö

Publicerad 2020-10-22


Hub park AB har ingått ett samarbete med MKB och HSB om att exploatera området Ellstorp i  Malmö. Utbyggnaden av området omfattar totalt 750 lägenheter, förskola, äldreboende, park och  torg. Hub park AB kommer att uppföra 100 hyresrätter, en förskola och ett mobilitetshus. Inflyttning  är planerad från 2023.  

Foyen biträder Hub park AB genom Andreas Lindström (ansvarig delägare) och Emma Gustafsson  (advokat). 


För mer information kontakta:

Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen 
072-373 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se 


Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten:  branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för  våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 95 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö  och Falun.  

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring,  offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in