Sponsrat Sponsrat

Foyen är medförfattare till ny bok om entreprenadformen Partnering

Foto: Partneringboken - omslag
Publicerad 2020-05-13


Bygg- och anläggningsprojekt rör stora investeringar och präglas av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. De senaste tjugo åren har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ökat markant i Sverige. En sådan modell är entreprenad med utökad samverkan eller ”partnering”. 

Foyen styrelseordförande John Hane är en av Sveriges ledande specialister när det gäller upphandling av entreprenadkontrakt och partnering/entreprenad med utökad samverkan. I den nyligen utgivna boken ”Partneringboken” behandlar han tillsammans med medförfattare Malin Österberg, grundare av VBHR – vi bygger hållbara relationer AB, viktiga frågor inom partnering, så som upphandling, när partnering lämpar sig och inte lämpar sig, ersättningsregler och kontraktsfrågor (till exempel Byggherrarnas mallkontrakt). Boken tar också upp ämnen som projektorganisation, kommunikation och konflikthantering i samband med partnering. Frågeställningarna belyses med exempel från praktisk partneringverksamhet. 

I ett avslutande kapitel presenteras intervjuer med ett antal mycket erfarna representanter för beställare och entreprenörer som med egna ord fått ge sin syn bland annat på vad som krävs för ett lyckat projekt och när det passar att driva byggprojekt i partnering. 

Fakta

Förlag: AB Svensk Byggtjänst Författare: John Hane och Malin Österberg 

Pressmeddelande 2020-05-13 

För mer information kontakta:

John Hane, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma 0733-22 84 30, john.hane@foyen.se 

Om Foyen

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 95 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.
 

Platsannonser

Logga in