Pressmeddelande

Förvärvar Bromma Blocks av CBRE – passerar 1 miljon kvm handelsyta

Publicerad

Pressmeddelande
Stockholm den 19 juni 2024

Svenska Handelsfastigheter, en ledande aktör inom detaljhandelsfastigheter i Sverige, har ingått avtal med CBREGI Swedish Retail Ventures AB om förvärv av Bromma Blocks för 1,173 miljarder kronor. Förvärvet omfattar fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om knappt 57 500 kvm och en välbelägen byggrätt om cirka 50 000 kvm BTA. Coop, City Gross, Elgiganten, XXL, Jula och Rusta hör till de större hyresgästerna. Förvärvet gör att Svenska Handelsfastigheters totala handelsyta passerar 1 miljon kvadratmeter.

Bromma Blocks är en av Stockholmsområdets ledande handelsplatser med närmare 70 hyresgäster som täcker ett brett register av detaljhandeln. Livsmedel och andra dagligvaror står för omkring 50 procent av handelsplatsens totala omsättning, som under 2023 uppgick till cirka 2,1 Mdr kronor. De totala hyresintäkterna uppgår till 210,3 Mkr med ett driftnetto om 131,6 Mkr.

Ytterligare expansion är möjlig då det finns potential att skapa byggrätter för ytterligare cirka 50 000 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 91 procent, vilket öppnar för fler uthyrningsmöjligheter.

Bromma Blocks är centralt beläget med ett växande befolkningsunderlag då flera tusen nya bostäder planeras i närområdet i samband med att Bromma och Sundbyberg knyts närmare varandra. Fler än 2 000 p-platser, flera busslinjer och tvärbanan som är under fortsatt utbyggnad, borgar för goda kommunikationer.

”Vi ser verkligen fram emot att tillträda Bromma Blocks, som har ett utmärkt läge i en expanderande stadsdel. Vi tror starkt på Bromma Blocks som en väl inarbetad handelsplats sedan snart 20 år i kombination med Svenska Handelsfastigheter som en långsiktig aktör med starka ägare. Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla området baserat på vår omfattande erfarenhet inom externhandel och lågpris”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

”Vi är också mycket glada över att få utveckla detta expansiva område och byggrätterna tillsammans med ledande detaljister och Stockholm Stad. Denna satsning är ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi att bidra till stadens hållbara tillväxt och skapa attraktiva, levande miljöer för både invånare och besökare”, tillägger Thomas Holm.

Transaktionen är baserad på ett underliggande nettofastighetsvärde om 1 170 Mkr. Affären finansieras med externlån från Nordea samt eget kapital. Bokförda fastighetsvärdet uppgick till 1 725 Mkr per den 31 december 2023. Transaktionen sker genom förvärv av sju bolag och indirekt tomträtterna till fastigheterna Trafikflyget 1, Trafikflyget 3, Trafikflyget 5, Trafikflyget 7 samt Trafikflyget 9. Tillträde beräknas ske den 25 juni 2024.

Per den 31 mars 2024 innehöll Svenska Handelsfastigheters portfölj 882 000 kvm handelsyta i 145 kommuner över hela Sverige. I maj förvärvades en portfölj handelsfastigheter om cirka 85 200 kvm. Genom förvärvet av Bromma Blocks passerar därmed Svenska Handelsfastigheters totala uthyrningsbara yta 1 miljon kvm.

Köparens legala rådgivare har varit Wigge & Partners medan CBRE IM har haft CBRE och Gernandt & Danielsson som rådgivare.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se     
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
070 – 797 14 75

Knud Lauridsen, förvaltningschef, Svenska Handelsfastigheter
knud.lauridsen@handelsfastigheter.se
073 – 639 33 76

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2024 kl. 00.10 CET.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Annons