Pressmeddelande

Första patienten behandlad i fas II-studie med IdeS i anti-GBM-sjukdom

Publicerad

Hansa Medical AB (publ) tillkännagav idag att den första patienten har behandlats med bolagets primära läkemedelskandidat IdeS i en prövarinitierad fas II-studie i svår anti-GBM-sjukdom.

Anti-GBM-sjukdom, även känd som Goodpastures sjukdom, är en sällsynt autoimmun sjukdom där autoantikroppar mot typ IV-kollagen orsakar akut inflammation i njuren och / eller lungorna. Vid svår anti-GBM kan sjukdomen leda till njursvikt eller dödsfall.

Studien är en öppen prövarinitierad fas II-studie i patienter med svår anti-GBM-sjukdom där professor Mårten Segelmark vid Linköpings universitetssjukhus är sponsor / samordnande prövare (ClinicalTrials.gov identifieringsnummer NCT03157037). Cirka 15 patienter kommer att rekryteras till studien vid upp till 15 kliniker i Europa.

Det primära syftet med studien är att utvärdera säkerheten och tolerabilitet för IdeS vid behandling av patienter med svår anti-GBM-sjukdom som behandlas med den idag tillgängliga standardbehandlingen bestående av pulsbehandling med metylprednisolon, oral prednisolon och intravenös cyklofosfamid (CYC) i kombination med plasmabyte (PLEX). Behandlingseffekten av IdeS kommer att studeras genom utvärdering av njurfunktion 6 månader efter behandling med IdeS.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 08.00. 

Annons