Sponsrat Sponsrat

Första läroboken om internrevision på svenska!

Internrevision får en allt större betydelse för svenska företag och organisationer. Nu kommer den första läroboken på svenska för universitet och högskolor. Internrevisionens uppgift är att utvärdera och förbättra styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer och är därmed en viktig pelare i styrningen av privata och offentliga företag och organisationer.

Uppdaterad 2016-05-30
Publicerad 2016-05-30

Boken Internrevision – en introduktion presenterar utvecklingen inom ämnet och är speciellt anpassad för en svensk publik. Boken beskriver utvecklingen inom området och tar upp internrevisionens förtjänster och framtida utmaningar.

Historiskt sett har internrevisionen levt i skuggan av den externa, lagstadgade revisionen samt den interna kontrollen i företag och organisationer. Detta har förändrats under senare år och lagstiftare, tillsynsmyndigheter och andra normgivare tycks i allt större omfattning betona vikten av en effektiv internrevisionsverksamhet. Kraven på internrevision ökar emellertid som en förlängning av att företag och organisationer utsätts för allt hårdare tryck från konkurrenter, intressenter och normgivare.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in