Pressmeddelande

Första kommersiella ordern för Ripasso Energy på Sicilien

Publicerad

Horizon S.R.L. beställer tre hybridiserade stirlingmotorer av Ripasso Energy för leverans till en första kommersiell anläggning på Sicilien.

Den nu beställda anläggningen, bestående av totalt tre enheter, kommer att levereras under det första kvartalet 2018 och ordern omfattar även tillhörande system, såsom speglar, tracker och dylikt. Detta kommer att bli den första kommersiella anläggningen baserad på hybridiserade stirlingmotorer och den kommer att generera och sälja el till det italienska energibolaget Enel, under det statliga programmet för förnyelsebar energi.

”Denna beställning är ett historiskt genombrott för Ripasso Energy och den innebär att vi kommer att ha en första kommersiell anläggning i drift inom mindre än ett år, vilket är en mycket viktig referens för vår teknologi!” – säger Gunnar Larsson, Vd för Ripasso Energy

Detta är den första ordern från Horizon och Ripasso Energy förväntar sig att finansiering och licensering för mer än 100 motorer skall vara redo under hösten detta år. Samtliga motorer som då beställs förväntas vara klara för leverans under 2018.

Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare Vd på Kockums AB. Baserat på en exklusiv licens från Kockums AB har bolaget utvecklat en hybridiserad stirlingmotor som möjliggör produktion av elektricitet dygnet alla timmar, med maximalt förnyelsebart innehåll. Efter att merparten av utvecklingen nu är färdigställd, beräknas bolaget stå redo att under 2018 börja leverera de första serietillverkade stirlingmotorerna till kund.  

Horizon S.R.L. är ett italienskt bolag med mångårig erfarenhet av att realisera förnyelsebara projekt inom energisektion. De har sin bas på Sicilien och har under sina elva år som verksamma installerat totalt 90 MW. Ett samarbete mellan Ripasso Energy och Horizon ingicks under våren 2016 och innebär att Horizon skall ansvara för utveckling, färdigställning och finansiering av projekt där Ripasso Energys motor och mjukvara skall användas.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 07.00.

Annons