Pressmeddelande

Förbättrat resultat och framtidsförhoppningar hos Landshypotek Bank

Publicerad

Landshypotek Bank fortsätter att förbättra resultatet och samtidigt utveckla banken för framtiden. Det första kvartalet 2017 visar ett rörelseresultat exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner på 97,6 miljoner kronor, en förbättring med 22,7 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2016. 

Landshypotek Banks resultat tyngs dock av nettoresultatet av finansiella transaktioner. Transaktionerna fluktuerar kraftigt mellan kvartalen. Med transaktionerna inräknade visar banken ett rörelseresultat på 65,5 (115,4) miljoner kronor.

Räntenettot har under kvartalet förbättrats något och kreditförlusterna fortsätter att minska, där banken under kvartalet redovisar återvinningar.

– Vi står starka i vår utveckling för framtiden. Framtidsmöjligheterna har märkts när vi mött över 1500 kunder på regionmöten runt om i landet. Intresset var dessutom stort för vår kapitalemission, säger Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank.

Under kvartalet gjorde banken en emission av ett så kallat evigt förlagslån om 700 miljoner kronor. Intresset var stort med många investerare och snabb överteckning.    

Under kvartalet passerade banken också 12 miljarder kronor i inlåning.

– Vi har snabbt etablerat oss som en aktör på sparandemarknaden och fortsätter att växa. Tillväxten visar att det finns ett stort intresse för en bank med starka värden kopplat till svenska landsbygden. Vi har nu presenterat vårt bolån för marknaden och kommer att fortsätta introducera oss som en bredare bank, säger Liza Nyberg.

För ytterligare kommentarer och information:

Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, via Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-2992408

Fredrik Sandberg, CFO Landshypotek Bank, via Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-2992408

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 Maj 2017 kl. 9.00 CET. 

Januari – mars 2017

jämfört med januari – mars 2016

 • Rörelseresultatet uppgår till 64,5 (115,4) MSEK.
 • Underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 97,6 (74,9) MSEK.
 • Räntenettot uppgår till 185,5 (178,5) MSEK.
 • Kostnaderna uppgår till 90,1 (95,8) MSEK.
 • Kreditförluster netto har minskat och uppgår till 1,7 (-8,3) MSEK.
 • Utlåningen uppgår till 66,6 (65,1) miljarder SEK.
 • Inlåningen uppgår till 12,0 (10,7) miljarder SEK.

.

Januari – mars 2017

jämfört med oktober – december 2016

 • Rörelseresultatet uppgår till 64,5 (4,4) MSEK.
 • Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 97,6 (47,5) MSEK.
 • Räntenettot uppgår till 185,5 (176,1) MSEK.
 • Kostnaderna uppgår till 90,1 (123,0) MSEK.
 • Kreditförluster netto uppgår till 1,7 (-8,0) MSEK.
 • Utlåningen uppgår till 66,6 (66,5) miljarder SEK.
 • Inlåningen uppgår till 12,0 (11,7) miljarder SEK.
Annons