Pressmeddelande

Förbättrat årsresultat och tillväxt för Landshypotek Bank

Publicerad

Pressmeddelande 27 januari 2017
Landshypotek Bank fortsätter att förbättra resultatet. Banken har växt inom såväl inlåning som utlåning under 2016. Rörelseresultatet förbättrades med 22 miljoner kronor och uppgick till 353 (331) miljoner kronor, inklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner. 

Exklusive nettoresultatet av finansiella resultatet förbättrades resultatet med fyra miljoner kronor och gick från 323 miljoner kronor till 327 miljoner kronor under 2016. En väsentlig del i resultatförbättringen är minskade kreditförluster netto.

– Vi gör ett historiskt starkt resultat och är en bank i tillväxt både på marknaden för utlåning och för sparande. Under året har vi även stärkt oss som bank. Vi bygger för att möta fler av både dagens och framtidens bankkunder, bland annat genom vår digitalisering och våra systemförbättringar, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

Utlåningsvolymen ökade med två miljarder kronor och uppgick till 66, 5 (64,5) miljarder kronor. Även inlåningen har fortsatt att öka och uppgick till 11,7 (10,3) miljarder kronor.

Tillgångskvaliteten i kreditportföljen har fortsatt att förbättras. Banken redovisar kreditförluster netto på 14,8 miljoner kronor jämfört med 45,9 miljoner kronor föregående år. Kostnaderna har ökat något jämfört med 2015, men ökningen är enligt plan och en del i utvecklingen för att stärka bankens konkurrenskraft.

Landshypotek Bank har tar nu nästa steg i utvecklingen och arbetar för att möta fler kunder. Under 2017 kommer det att gå att ansöka om bolån för hus hos Landshypotek Bank.

– Vi kommer att vända oss till en marknad utanför storstäderna med en helt ny lånemöjlighet. Med fler kunder stärks vi också i vår uppgift för det svenska jord- och skogsbruket. Det behövs fler bankalternativ på lånemarknaden, säger Liza Nyberg.

Landshypotek Bank har beslutat att lämna hälften av resultatet, 176 miljoner kronor i koncernbidrag till ägarna, Landshypotek Ekonomisk Förening. Banken ägs av 41 000 lånekunder inom jord och skog. Koncernbidraget används till medlemsutdelning och för den ekonomiska föreningens verksamhet. Beslut om medlemsutdelning tar föreningen på sin stämma i april.

Läs hela rapporten

För ytterligare information och kommentarer:
Tomas Uddin, Marknad- och kommunikationschef på Landshypotek Bank, 070-2992408
Liza Nyberg, VD, och Fredrik Sandberg, CFO, nås via Tomas Uddin. 

I korthet:

Januari – december 2016 (jämfört med januari – december 2015)

Rörelseresultatet uppgår till 353,4 (330,6) MSEK. 

Det underliggande rörelseresultatet, exklusive finansiella transaktioner, uppgår till 327,3 (322,8) MSEK.

Räntenettot uppgår till 727,2 (743,4) MSEK.

Kostnaderna uppgår till 404,3 (387,2) MSEK.

Kreditförluster netto uppgår till 14,8 (45,9) MSEK.

Utlåningen uppgår till 66,5 (64,5) miljarder SEK.

Inlåningen uppgår till 11,7 (10,3) miljarder SEK.

Oktober – december 2016 (jämfört med juli – september 2016)

Rörelseresultatet uppgår till 4,4 (146,3) MSEK.

Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 47,5 (107,2) MSEK.

Räntenettot uppgår till 172,6 (184,4) MSEK.

Kostnaderna uppgår till 123,3 (83,4) MSEK.

Kreditförluster netto uppgår till 8,0 (-2,9) MSEK.

Utlåningen uppgår till 66,5 (66,2) miljarder SEK.

Inlåningen uppgår till 11,7 (11,7) miljarder SEK.

Om Landshypotek Bank 
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken har även konkurrenskraftigt sparande för alla och öppnar under våren för lån till husägare. Landshypotek Bank har drygt 160 medarbetare på 19 orter i Sverige.  www.landshypotek.se

Annons