Pressmeddelande

Förändringar till sammansättningen av Nordax valberedning

Publicerad

Till följd av de ägarförändringar som skett sedan Nordax valberedning utsågs under september 2017 har sammansättningen av Nordax valberedning förändrats. Robert Furuhjelmsom representerar Nordic Capital Fund VIII genom Cidron Humber Ltd och Ricard Wennerklint som representerar Sampo plc. tar plats i valberedningen medan representanterna för Lannebo Fonder och SEB Investment Management frånträder sina uppdrag i valberedningen.

Enligt principerna för hur valberedningen utses som antagits av årsstämman så har de per den 31 augusti tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse varsin ledamot. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska ledamöterna som representerar dessa aktieägare frånträda sina uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som vid den tidpunkten tillhör de tre största aktieägarna.

I enlighet med ovan har Peter Lagerlöf, representant för Lannebo Fonder och Hans Ek, representant för SEB Investment Management frånträtt sina uppdrag i valberedningen. De ersätts av Robert Furuhjelm som representant för Nordic Capital Fund VIII genom Cidron Humber Ltd och Ricard Wennerklint som representant för Sampo plc.

Valberedningens sammansättning;

Robert Furuhjelm, representant för Nordic Capital Fund VIII genom Cidron Humber Ltd (ordförande)

Hans Hedström, representant för Carnegie Fonder

Ricard Wennerklint, representant för Sampo plc

Nordax årsstämma kommer att hållas fredagen den 20 april 2018 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra det genom att skicka e-post till ir@nordax.se eller skriva till: Nordax Group AB (publ), Att: Valberedningen, Box 23124, 104 35 Stockholm, senast den 8 januari 2018.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Nordax hemsida.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, chef Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa. Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett centralt kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 september 2017 uppgick utlåningen till 13,5 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 8,3 miljarder kronor. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de

Annons