Sponsrat Sponsrat

Footway rapporterar Q1 2019

Stark tillväxt drivet av enkelhet

  • Stark tillväxt i första kvartalet med försäljning om 187,0 (104,8) msek, en ökning med 78,4%

  • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till -5,2 (-6,5) msek, en ökning med 1,3 msek.

  • Bruttovinsten uppgick till 65,9 (42,6) msek.

  • Antal besökare under kvartalet uppgick till 10,7 (7,2) miljoner, vilket genererade 155 100 nya kunder.

Publicerad 2019-04-30

“Vi är stolta över att fortsätta leverera stark tillväxt. Kvartalet har fokuserats på att förenkla för kunder, leverantörer och våra egna interna processer. Vi har framgångsrikt genomfört 50 förenklingsprojekt exempelvis har vi implementerat 365 dagars returrätt på alla marknader och med hjälp av AI minskat behovet av produktinformation från våra leverantörer. För att göra våra rapporter enklare att läsa samt för att minska den interna administrationen har vi tagit bort koncernredovisningen. Enkelhet skapar förutsättning för flexibilitet och snabbhet vilket gör oss väl rustade för tillväxt i en marknad under förändring.” Daniel Mühlbach, VD

Bolagets nettoomsättning för första kvartalet 2019 uppgick till 187,0 (104,8) msek, en ökning med 78,4%. Tillväxttakten har påverkats positivt av god tillväxt utanför Norden samt en svag jämförelseperiod. Periodens bruttovinst uppgick till 65,9 (42,6) msek. Kostnaden för handelsvaror jämfört med nettoomsättningen har ökat, drivet av en prissättning optimerad för snabbare tillväxt. Övriga externa kostnader har påverkats av ökade fraktkostnader på grund av en större andel försäljning utanför Norden. Debiterad frakt har samtidigt ökat intäkterna från länder utanför Norden. Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) ökade med 1,3 msek och uppgick till -5,2 (-6,5) msek. Periodens resultat uppgick till -7,5 (-4,5) msek. Nettot av finansiella intäkter och kostnader var -2,3 (2,0) msek, främst påverkad av lägre valutavinster 0,5 (3,3) msek jämfört med föregående år. Antalet nya kunder i perioden uppgick till 155,1 (83,5) tusen, +85,7%. Marknaden för skor har relativt stora säsongsvariationer där det andra och fjärde kvartalet normalt är starkast.

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: https://www.footway.se/investors.html

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in