Pressmeddelande

Enersize tecknar nytt installationsavtal inom kinesisk kemiindustri

Publicerad

Enersize har tecknat ett avtal för installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fiber. Kapaciteten för fabrikens tryckluftssystem uppgår till över 8MW och besparingspotentialen uppskattas kunna uppgå till ca 5 miljoner kWh per år.
Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats genom Enersize system. 

Enersize har sedan årsskiftet tecknat 4 nya installationskontrakt i Kina. Bolaget har nyligen genomfört en fulltecknad spridningsemission inför planerad notering på First North Stockholm med första planerade handelsdag 15 juni.

Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fiber är en del av det på Shanghaibörsen noterade Tongkun Group, en ledande tillverkare av polymerfiber med 9 fabriker i Kina. Fabriken ligger i anslutning till koncernens huvudkontor, har över 2500 anställda och en årlig produktionskapacitet om över 1,2 miljoner ton fiber. Projektets installationsfas beräknas påbörjas under Q3 2017.

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar:

”När vi nu även tar steget in i kemiindustrin bevisar det hur brett Enersize teknologi är tillämpbar med kunder inom så vitt skilda branscher som kemiindustri, fordonsindustri och elektronikindustri.”

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar: 

“Det är imponerande att se att bolagets plan för försäljningsutvecklingen följs till punkt och pricka och att nya installationskontrakt kommer in i en jämn takt. Vår fulltecknade emission inför noteringen visar även att den stadiga kundtillväxten varit en viktig punkt för att attrahera investerarna.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com 

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017.

Enersize i korthet

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets största ägare är Cleantech Invest Oyj som är noterat på Nasdaq Helsinki First North och Nasdaq Stockholm First North. www.enersize.com 

Annons