Pressmeddelande

Enersize tecknar i samarbete med Venergy Ltd. nytt installationsavtal för polyesterfiberfabrik i Kina

Publicerad

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar härmed att den förhandling avseende installation i polyesterfiberfabrik i Kina som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande publicerat 2017-09-15 har avslutats med positivt utfall varvid parterna har överenskommit om installation av Enersizes system för effektivisering av tryckluftssystem i den berörda fabriken.

Slutkunden är en kinesisk fabrik verksam inom tillverkning av polyesterfiber ägd av Xinfengmin Group Co., Ltd (”Xinfengmin Group”) (www.xfmgroup.com) och den aktuella fabrikens tryckluftssystem förbrukar årligen över 100 000 MWh och har en installerad kapacitet på ca 20MW. Med detta avtal inkluderat har Enersize tecknat 8 nya avtal under 2017. Genomsnittlig installerad effekt för tidigare avtal är 7MW per installation.

Avtalet omfattar installation av Enersize mät- och analyssystem för fabrikens 5 bar-system med en installerad effekt på ca 6 MW. Kunden bekostar även installationen, i vilket även ingår en demonstration av uppnådd besparing om minst 3 %. Därutöver innehåller avtalet en option för kunden att i ett andra steg utöka installationen till fabrikens tre övriga tryckluftssystem samt om genomförande av effektiviseringsprojekt med olika fastprisåtagande satta mot garantinivåer på uppnådda besparingar. För besparingar utöver garantinivåerna tillämpas vinstdelning. Installationen är planerad att påbörjas under Q1 2018.

Xinfengmin Group grundades år 2000 och är noterat på Shanghaibörsen. Bolaget har över 7000 anställda och en årlig produktionskapacitet på över 1 Miljon ton polyesterfiber. Avtalet har tecknats med Venergy Ltd. som mellanhand mellan Enersize och kunden. Venergy Ltd. är en av Enersizes kinesiska försäljningspartners lokaliserade i Shanghai.

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar:  

”Det är upplyftande att se Enersizes Kinateam fortsätta med att säkra nya projekt i en stadig takt. Sett till årets målsättning om nya installationsavtal har vi redan överskridit denna sett till den totala sammanlagda projektstorleken. Vi har kunnat uppnå detta tack vare vår prioritering mot avtal för större projekt med bättre skalbarhet och ett intensivt arbete av vår försäljningsorganisation och våra lokala partners. ”

Sami Mykkänen, VD för Enersize kommenterar:  

”Tillsammans med vårt avtal för Tongkung Group tidigare i år har vi nu två av Kinas tio största tillverkare av polyesterfiber som kunder. Detta visar ganska tydligt på marknadspotentialen för Enersizes teknik bara genom att se omfattningen i denna lilla nischmarknad.”

Daniel Zhu, Venergy Ltd.  kommenterar:  

”Enersize har ett väldigt starkt koncept där både teknik och affärsmodell tilltalar de kinesiska kunderna. Deras mjukvarustödda analysförmåga saknar konkurrens på marknaden och vi ser att kunderna blir väldigt imponerade jämfört med andra erbjudanden. Vi ser fram emot ett accelererat och fördjupat samarbete med Enersize i Kina framgent.” 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017.

Om Enersize Oyj

Enersize är ett finskt bolag inom energibesparingssektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersize är noterat på Nasdaq Stockholm First North. 

Annons