Pressmeddelande

Enersize Oyj offentliggör prospekt för nyemission samt planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Publicerad

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag, att styrelsen den 20 april 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 1 mars 2017, beslutat att genomföra en nyemission under april-maj 2017 inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North i juni 2017. Fulltecknad nyemission tillför Enersize cirka 27,9 MSEK före emissionskostnader. Prospekt bifogas denna release samt finns tillgängligt för nedladdning på Enersizes (www.enersize.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. 

Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattar högst 4 050 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 27,9 MSEK. Teckningskursen är
6,90 SEK per aktie. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 500 000 aktier, motsvarande cirka 17,3 MSEK.

Enersize har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 11,9 MSEK av emissionslikviden.

Teckningstiden är planerad till perioden den 27 april – 11 maj 2017.

Emissionslikviden är dels avsedd att finansiera utveckling av en helautomatiserat analysmjukvara för industriell tryckluftseffektivisering avsett för en global marknadslansering, vilket bolaget för närvarande utvecklar. Vidare avser Enersize att genomföra nyemissionen för att finansiera en marknadsacceleration med finansiering av proaktiva installationer för ett stort antal nya kunder. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2019. Efter genomförd nyemission har Enersize beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm First North. Under förutsättning att Enersize godkänns för notering, Nasdaq Stockholm First Norths spridningskrav uppfylls samt lägsta gränsen för nyemissionens genomförande uppnås, beräknas första handelsdag att bli i mitten av juni 2017.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer Enersize att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

Datum och tid
 
Arrangemang
 
Plats
 
Anmälan

25 april kl. 17.00 – 20.00
 
The Sexy Truth – IPO Edition
 
Fotografiska, Stockholm – Live Webcast 
 
Live Webcast: https://www.facebook.com/events/292531511184500/

4 maj kl. 11.30 – 13.00
 
Sedermera Fondkommission
 
Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
 
Anmälan sker till event@sedermera.se

9 maj kl. 07.30 – 18.00
 
Sedermeradagen Malmö
 
Malmö Live
 
Anmälan sker till event@sedermera.se

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns tillgängligt på bolagets (www.enersize.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Prospekt för nedladdning: Enersize prospekt 170425 2317518-8

Finansiell rådgivare:

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize i samband med nyemissionen och planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

Finsk juridisk rådgivare:

Smartius Oy har agerat juridisk rådgivare gällande finsk lagstiftning.

För mer information om nyemissionen och/eller den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

Annons