Pressmeddelande

Enersize avtalar om installation i Scanias Södertäljefabrik

Publicerad

Enersize har avtalat med Scania om installation av bolagets system för mätning och analys av industriella tryckluftssystem i Scanias Södertäljefabrik. 

Enersize har med detta avtal tecknat sju nya avtal avseende Enersize system för tryckluftsmätning, analys och optimering sedan årsskiftet. Av dessa sju avtal har sex slutits i Kina.

Enersize har sedan tidigare ett samarbete med Scania. Enersize har inom ramen för detta samarbete utprovat ny teknik i Scanias fabrik i Södertälje i nära samarbete med den del av bolaget som ansvarar för drift och underhåll av tryckluftssystemen i samtliga Scanias nordiska produktionsanläggningar.

Enersize och Scania har nu avtalat om installation av Enersize nya generation mät- och analyssystem i Scanias Södertäljefabrik. Installationen har i ett första steg som syfte att mäta, analysera, säkerställa och höja produktionskvaliteten utifrån tryckluftssystemets befintliga prestanda. Förberedelser har påbörjats och installationen beräknas genomföras under Q1 2018 och bekostas av Scania. Parterna planerar att i ett senare steg gå vidare med att utöka installationen för att då även omfatta energimätning, energi-effektivitetsanalys samt läckagekontroll.

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar:  

”Det är glädjande att kunna presentera ännu en installation av Enersize system, den här gången med den senaste versionen av vår mjukvara och på hemmaplan här i Norden. Detta kommer bli en viktig referensanläggning för oss då den visar att Enersize system även lämpar sig för den typ av system Scania har i Södertälje och som är vanligt förekommande i övriga Europa där tryckluftssystemen byggts ut efter hand under många år och består av en blandning av nya och äldre komponenter.” 

Roland Dahlström, Energy & Maintenance Manager på Scania kommenterar:  

“Det har varit lärorikt att både få se och testa Enersize mjukvara som är under utveckling. Det är glädjande att vi inom ramen för Enersize och Scanias samarbete nu också kan sätta deras mät- och analyssystem i skarp drift här hos oss i Södertälje. Behovet och möjligheterna i industrin för denna typ av djup insikt om tryckluftssystemen kan nog inte underskattas. Vår förhoppning är att detta kommer ge oss ökade kunskaper och möjligheter att förbättra prestandan i tryckluftssystem här i vår känsliga produktionsmiljö”

Daniel Riazzoli, Scania Growth Capital (Scanias Venture Capital fond) kommenterar:  

“Det är ytterst stimulerande att se hur samarbetet mellan Scania och Enersize utvecklats. Detta visar fördelen med att ha Scania Growth Capital som delägare i entreprenörsledda tillväxtbolag. Dessa bolag kan dra nytta av den omfattande kompetens som finns hos Scania och i det ekosystem bolaget är verksamt inom. Vi ser med spänning fram emot hur Enersize kan bidra till kostnadsbesparingar samt en mer hållbar produktion hos Scania.” 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27  Oktober 2017.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Annons