Pressmeddelande

Endast hälften av svenska företag ökar sina investeringar i cybersäkerhet, trots att antalet försök till dataintrång ökar

Publicerad

Ny undersökning från FICO och Ovum visar att den svenska telekomindustrin riskerar att investera för lite i säkerhetslösningar

STOCKHOLM — 23 maj, 2017

Höjdpunkter:

  • 60 procent av Svenska IT-chefer tror att antalet försök till dataintrång kommer öka under året, men färre än hälften uppger att deras företag kommer ha starkare skydd om ett år.
  • Det största gapet hittas bland IT-chefer inom telekomindustrin, där 63 procent tror att antalet attacker kommer öka under året, men bara 38 procent anger att investeringar i cybersäkerhet kommer att öka.
  • På uppdrag av FICO genomförde Ovum intervjuer med säkerhetsansvariga på 350 företag ibland annat Sverige, Finland och Norge.

52 procent av svenska företag kommer att öka sina investeringar i cybersäkerhet för att möta den förväntade ökningen dataintrång, enligt en ny undersökning från Silicon Valley-baserade analysföretaget FICO och Ovum Research. Färre än hälften av de tillfrågade IT-cheferna (46 procent) tror att deras företag kommer ha starkare skydd om ett år. 6 procent uppgav till och med att de trodde att deras cybersäkerhet kommer att försämras under det kommande året.

FICO anordnar en Tweet Chat om undersökningen tillsammans med Ovum den 1a juni klockan 17:00 CEST. Delta gärna genom hashtaggen: #cybertrends

I undersökningen uppgav 64 procent av säkerhetsansvariga IT-chefer på svenska företag att antalet försök till dataintrång hade ökat det senaste året, och 60 procent uppgav att man förväntar sig att antalet dataintrång kommer öka ytterligare under året.

Samtidigt uppgav endast dryg hälften, 52 procent, att företagets investeringar i cybersäkerhet kommer öka under det kommande året. Företagen den svenska finansbranschen var de mest proaktiva, med 80 procent som uppgav att man kommer att öka sina investeringar under året. Detta kan jämföras med säkerhetsansvariga inom telekombranschen, där endast 38 procent uppgav att investeringarna i cybersäkerhet skulle öka.

63 procent bland de tillfrågade säkerhetsansvariga i telekombranschen svarade att de förväntar sig fler hot och dataintrång under året.

“Med tanke på ökningen av antalet försök till dataintrång är det förvånande att bara runt hälften av de svenska företagen i undersökningen planerar att öka sina investeringar i cybersäkerhet, eller förväntar sig att säkerhetsnivån kommer förbättras under året. Cyberkriminalliteten blir mer och mer sofistikerad och det är av yttersta vikt att företag håller sig steget före. Undersökningen visar att säkerhetsansvariga inom finansbranschen vidtar åtgärder för att bemöta det växande hotet. Telekombranschen kan nog dra lärdom av finansbranschens syn på säkerhet”, säger Dylan Jones, Country Manager för Norden och Baltikum på FICO.

Ett gap i det existerande skyddet mot intrång bland svenska företag är strategier och mekanismer för rapportering av organisationens säkerhetsstatus på styrelsenivå. För medan de svenska säkerhetsansvariga i undersökningen i större utsträckning (78 procent) rapporterar att man har existerande bevakning, poängsättning och rapporteringsmekanismer än företag globalt (70 procent), och ungefär lika många har en beredskapsplan och en dedikerad styrelseledamot med ansvar för säkerhetsfrågor som företag har globalt, har bara 58 procent av de svenska företagen i undersökningen strategier och mekanismer för rapportering av organisationens säkerhetsstatus på styrelsenivå. Detta kan jämföras med 66 procent globalt sett.

”Din förmåga att upprätthålla dina kunders tillit är avgörande för hur stora både de finansiella förlusterna och förlusten av anseende ett dataintrång medför. Det är viktigt att det finns strategier och mekanismer för rapportering som omfattar alla nivåer inom organisationen, för att säkerställa att det finns strukturer som kan hantera det ökade hotet från cyberkriminalitet”, säger Dylan Jones.

Ovum genomförde undersökningen på uppdrag av FICO genom telefonintervjuer med 350 IT-chefer och säkerhetsansvariga i Sverige, Norge, Finland, USA, Kanada, och Storbritannien. Telefonintervjuerna genomfördes under mars och april 2017. De tillfrågade representerade företag inom finansbranschen, telekombranschen, samt inom sjukvård, e-handel och bredbandsleverantörer.

About FICO

FICO (NYSE: FICO) powers decisions that help people and businesses around the world prosper. Founded in 1956 and based in Silicon Valley, the company is a pioneer in the use of predictive analytics and data science to improve operational decisions. FICO holds more than 170 US and foreign patents on technologies that increase profitability, customer satisfaction and growth for businesses in financial services, telecommunications, health care, retail and many other industries. Using FICO solutions, businesses in more than 100 countries do everything from protecting 2.6 billion payment cards from fraud, to helping people get credit, to ensuring that millions of airplanes and rental cars are in the right place at the right time.

Learn more at http://www.fico.com

FICO is a registered trademark of Fair Isaac Corporation in the U.S. and other countries.

Contacts:

Media:

Felix von Stedingk for FICO
Burson-Marsteller
+46 (0)76 546 12 41
fico@bm.com 

Annons