Pressmeddelande

Delårsrapport Q1 2023

Publicerad

Under årets första kvartal rapporterar bolaget kraftigt förbättrade nyckeltal i jämförelse med samma period föregående år. Medlemsintäkterna ökar med 41% samtidigt som EBITDA förbättras med 42%.
Utöver starka siffror så får affärsmodellen i denna rapport ett kvitto på att kostnader inte ökar i relation till större medlemsbas och ökad omsättning, samt att modellen fungerar fint även på en tuffare e-handelsmarknad, kommenterar Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub.

Perioden januari – mars 2023

  • Medlemsintäkterna uppgick under perioden till 4,2 MSEK (2,9 MSEK), en ökning med 41% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 11,7 MSEK (10,3 MSEK), en ökning med 14% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • EBITDA uppgick till -0,8 (-1,5) MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till -7 % (-14 %) MSEK.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,5 (-2,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (-2,1) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (-1,8) MSEK.
  • Anskaffningskostnaden för en kund var under kvartalet 93 kr (274 kr) per order.

Modellen fungerar fint även på en tuffare e-handelsmarknad

Vi fortsätter optimera vår e-handelsplattform och har kunnat släppa ett flertal efterlängtade uppdateringar för att ytterligare förbättra både kundupplevelsen och nyckeltal.

Den största lanseringen under perioden är en egenutvecklad modul som dynamiskt optimerar fraktalternativ och prissättning baserat på varukorgens sammansättning och hur våra leverantörsavtal är strukturerade. Vi har sedan lanseringen under slutet av kvartalet minskat fraktkostnaderna med cirka 10%, samtidigt som fler kunder kan njuta av hemleveranser och en förbättrad köpupplevelse.

Under det kommande kvartalet lanserar vi betygsättning för produkter samt ett nytt förbättrat system för kategorisering; insatser vi gör för att förbättra kundupplevelse och bolagets KPIer ytterligare.

Vi utökar även vårt sortiment med välkända varumärken inom teknik såsom Apple och HP tack vare ett nytt samarbete med en internationell distributör.

Efter rapportperiodens slut har vi agerat för att stärka kassan med 3 MSEK genom lån från Almi och aktieägare.

Det glädjer mig att kunna rapportera ett kvartal där vi ser tydligt positiva effekter av de insatser vi gjort och fortsätter göra, kommenterar Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida https://ir.buyersclub.se/investerare/finansiella-rapporter/

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

 

Denna information är sådan information som Sweden Buyersclub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl. 08:30 CET.
 

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett enormt produktutbud utan att kompromissa på kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via valfri speditör.

Det valfria medlemskapet “Plus” ger prenumeranter fri frakt, produktrabatter samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt en stor bas av prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundbortfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

Annons