Pressmeddelande

Delårsrapport januari – september 2017

Publicerad

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–SEPTEMBER 2017 (JÄMFÖRT MED JANUARI–SEPTEMBER 2016)

 • Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 1 403 MSEK (1 082)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 36 % och uppgick till 388 MSEK (286)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 19 % (22)
 • Resultat per aktie ökade till 3,78 SEK (2,92)
 • Fortsatt stark tillväxt med god kvalitet i kreditstocken, 18 415 MSEK (11 359) +62%
 • Stabil nivå av kreditförluster 1,1 % (1,1)
 • Collector emitterar konvertibelt lån på 100 MSEK till medarbetare
 • Collectors CFO Pia-Lena Olofsson lämnar sin tjänst under hösten 2017
 • Maria Lykken Ljungdahl – ny CFO Collector
 • Collectors VD Liza Nyberg på plats
 • Spira – Ny app gör spara genom aktier enklare än någonsin

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

Presentation för investerare, analytiker och media
En telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas idag den 20 oktober kl.10.00 där CEO Liza Nyberg och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten.

Telefonkonferensen hålls på svenska och kommer att sändas live på:
https://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2017
För att ringa in till telefonkonferensen: +46 8 5664 2664 eller +44 20 3008 9810. Växeln öppnar kl. 09.55.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Liza Nyberg, CEO I Telefon 073-910 00 00  I  E-post liza.nyberg@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17  I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU´s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl.08.15 CET.

Annons