Sponsrat Sponsrat

Delårsrapport januari-september 2016 för Swedbank Sjuhärad AB (publ)

Publicerad 2016-10-25

Resultat

  • Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 225 mkr
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,0 procent
  • K/I-talet uppgick till 42 procent

Likviditet och kapital

  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 465 procent
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 20,12 procent
  • Bruttosoliditeten uppgick till 8,6 procent

Volymer

  • Utlåningen ökade med 7 procent till 14 392 mkr
  • Inlåningen ökade med 8 procent till 14 309 mkr
  • Den totala affärsvolymen ökade med 5 procent till 55 487 mkr

Frågor besvaras av:
Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32

Platsannonser

Logga in