Pressmeddelande

Delårsrapport jan-sep 2017: Wihlborgs fortsätter öka

Publicerad

Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 665 Mkr (1 505)
Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 256 Mkr (1 134)
Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 863 Mkr (767)
Periodens resultat uppgår till 1 495 Mkr (1 670), motsvarande ett resultat per aktie om 19,45 kr (21,73)

–      Vi summerar ett händelserikt och framgångsrikt tredje kvartal där vi ännu en gång uppvisar rekordsiffror för både intäkter och resultat. För första gången överstiger förvaltningsresultatet för ett enskilt kvartal 300 miljoner och landar på 333 miljoner, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

–      Genom förvärvet av 175 000 m² kontor i Danmark, positiv nettouthyrning och hög aktivitet i vår projektutveckling har vi ytterligare stärkt förutsättningarna för ett fortsatt stigande förvaltningsresultat, framtida tillväxt och en stärkt balansräkning för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går att följa via webbsändning eller telefon +46 8 5664 2695, +44 20 3008 9806. Länk till webbsändning

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 07.30 CEST. 

Annons