Pressmeddelande

Delårsrapport jan-jun 2017: Stark uthyrning och tillväxt för Wihlborgs

Publicerad

Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 1 087 Mkr (997)
Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 810 Mkr (733)
Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 551 Mkr (493)
Periodens resultat uppgår till 892 Mkr (1 383), motsvarande ett resultat per aktie om 11,61 kr (17,99)

–        Det är glädjande att ännu en gång kunna rapportera ett mycket starkt kvartal. Vi ser en hög efterfrågan och under första halvåret var nettouthyrningen plus 71 Mkr, varav 48 Mkr under andra kvartalet. Detta lägger grunden till en ökad intjäning framöver. Men redan nu har vi en god tillväxt där förvaltningsresultatet ökade med 12 procent under första halvåret, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

–        Förvärvet av 165 000 m² kontorsfastigheter i Danmark för 1,8 miljarder DKK som slutfördes under söndagen stärker dessutom vår position ytterligare på den danska marknaden. Sammantaget ser vi alla möjligheter för Wihlborgs att fortsätta leverera en lönsam tillväxt, avslutar Anders Jarl.    

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten

Idag klockan 09.00 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe delårsrapporten vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webbcast eller telefon +46 8 5664 2695 eller +44 20 3008 9806.
Länk till webbsändning

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017 kl. 07.30 CET. 

Annons