Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Publicerad

April-juni

  •  Hyresintäkter 69,6 Mkr (49,6)
  •  Driftnetto 55,7 Mkr (40,3) 
  •  Resultat efter skatt 78,2 Mkr (-16,3)
  •  Direktavkastning rullande 12 månader 5,64 %
  •  Soliditet per 30 juni 16 (0) %

Januari-juni

  •  Hyresintäkter 131,3 Mkr (98,8)
  •  Driftnetto 105,1 Mkr (77,9)
  •  Resultat efter skatt 107,8 Mkr (-42,3)

”Resultatet ligger i nivå med förväntningarna. Ökningen av hyresintäkter och driftnetto jämfört med tidigare år är främst drivet av förvärv. Under andra kvartalet förvärvades 14 fastigheter till ett sammanlagt marknadsvärde om knappt 760 Mkr”, säger Thomas Holm, vVD för Svenska Handelsfastigheter.

Annons