Pressmeddelande

Cybercoms Hållbarhetsredovisning

Publicerad

Cybercom Group AB meddelar att bolagets hållbarhetsredovisning för 2016 i sin helhet finns publicerad på företagets webbplats via www.cybercom.com/2016-sv och www.cybercom.com/2016-eng

VD och koncernchef Niklas Flyborg kommenterar:

– Cybercom välkomnar den fjärde industriella revolutionen som ett verktyg för att driva utvecklingen i riktning mot Agenda 2030. Trots politisk oro i vår omvärld ser jag stort intresse och kraftfulla initiativ hos våra kunder för att utveckla samhället med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Hos Cybercom går innovation, digitalisering och minskad miljöpåverkan hand i hand tillsammans med IT-säkerhet, transparens och integritet. Vår väsentliga påverkan sker främst genom de lösningar vi utvecklar hos våra kunder, därför är en viktig KPI för oss Hållbara affärer. Under 2016 gav 69% av våra affärer positiva hållbarhetseffekter. För att bidra ytterligare har vi utvecklat tjänsten Sustainable Digitalisation Advisor, där vi hjälper våra kunder att förstå hur de kan ge en nettopositiv påverkan i samhället.

Cybercoms hållbarhetsredovisning är framtagen enligt de internationella riktlinjerna för hållbarhetsrapportering GRI G4, nivå Core. Cybercom undertecknade FNs Global Compact 2011 och följer dess tio principer för ansvarsfullt företagande. Rapporten utgör Cybercoms årliga kommunikation kring hur vi lever upp till och arbetar med dessa principer. I vår kommunikation använder vi oss främst av digitala kanaler. Hållbarhetsredovisningen är den enda trycksaken som vi producerar på koncernnivå.

Annons