Pressmeddelande

Cybercoms app hjälper forskningen inom sjukvården

Publicerad

På uppdrag av forskare vid Landstinget i Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola har Cybercom utvecklat appen CyberPoll, ett säkert enkätverktyg som kan användas för studier inom exempelvis sjukvården. 

CyberPolls syfte är att löpande dokumentera studier eller undersökningar för att omgående få träffsäkra resultat. Systemet är byggt helt generiskt och det är de ansvariga för studien som väljer vilka frågor som ska ställas och när. Användaren väljer i sin tur vilka tider på dygnet den vill svara på frågorna och får en notis när det är dags.

Fördelen med tjänsten, inom sjukvården, är att tiden från det att en patient upplever en känsla till dess att patienten svarar på enkätfrågorna blir betydligt kortare än vid en traditionell studie. Du minskar därmed risken för systematiska fel och får ett tillförlitligare resultat.

– Digitaliseringen skapar möjligheter som tidigare inte varit möjliga, som i detta exempel: att kunna göra realtidsenkäter direkt i användarens vardag. Vi hoppas att detta ger ännu bättre underlag för bland annat forskningsstudier framöver, säger Johan Persbeck, chef Cybercom Karlskrona. 

I höst kommer mobiltjänsten att testas i en första studie. CyberPolls realtidsenkäter öppnar upp möjligheten för snabb återkoppling och kan användas inom flertalet områden för att effektivt få fram resultat för utvärdering. 

Annons