Pressmeddelande

Clavisters VD har köpt aktier i bolaget

Publicerad

Clavister (NASDAQ: CLAV) meddelar idag att Clavisters vd Johan Öhman har köpt 15,600 aktier i Clavister. Öhmans innehav i bolaget uppgår efter transaktionen till totalt 22,100 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Öhman, VD och Koncernchef 
+46 727 11 73 73
johan.ohman@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 08.00 CET.  

Annons