Pressmeddelande

Bonava påbörjar utvecklingen av Kristinebergs Slottspark

Publicerad

Bonava  påbörjar projektet Kristinebergs Slottspark under Q2 2017. Projektet omfattar 182 lägenheter och sju kommersiella lokaler. Den totala projektkostnaden uppgår till ca 970 MSEK.

Detaljplan har vunnit laga kraft och bostadsprojektet beräknas vara färdigställt och resultatavräknas under fjärde kvartalet 2020.

För mer information om projektet vänligen se:

https://www.bonava.se/bostad/stockholm/kungsholmen/kristinebergs-slottspark/kristinebergs-slottspark

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

ir@bonava.com

Tel: +46 709 556 654

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13,5 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 April 2017 08.00 CET.

Annons