Pressmeddelande

BISNODE PUBLICERAR SIN HÅLLBARHETSRAPPORT

Publicerad

Bisnode tillkännager publiceringen av Bisnode Groups första hållbarhetsrapport. Rapporten visar Bisnodes framsteg under 2016 mot visionen att bli en ledare inom digital hållbarhet. Målen utgör ett ambitiöst nytt åtagande för global hållbarhet och en strategisk ram för företaget.

Hållbarhetsrapporten beskriver Bisnodes verksamhet 2016 – ett händelserikt år för företaget. Företaget har fokuserat på genomföra och leverera enligt den nya strategin i hela koncernen och viktiga aktiviteter har varit att konsolidera organisationen och samarbeta med ett starkt kundfokus för att skapa innovativa kundlösningar utan geografisk begränsning.  

Bisnodes CEO Magnus Silverberg förklarar: ”2016 fokuserade vi på att bygga upp stark styrning och ansvarighet till stöd för vår nya hållbarhetsstrategi. Det har varit mycket arbete, en del intressanta utmaningar, men mest av allt har vi skapat nya möjligheter. Och det har varit avgörande att bygga in hållbarhet i våra affärsledningssystem för att stödja vår ambition att säkerställa långsiktig och hållbar tillväxt.”  

Rapporten berättar att Bisnode har skrivit under FN:s Global Compact och arbetar efter dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetarrättigheter, miljöskydd och kamp mot korruption. De har också valt att följa Global Reporting Framework (GRI) i koncernens första hållbarhetsrapport. Viktiga höjdpunkter i rapporten för 2016 omfattar: 

  •  Bisnode utsåg en ny Group Sustainability Manager. 
  •  Om man ser till framtiden ska Bisnode bli bäst inom området digital hållbarhet och behålla detta som den viktigaste hållbarhetsfrågan samt prioritera upprätthållandet av strängast möjliga datasäkerhet, dataskydd, dataintegritet och sekretess.  
  •  2016 införde Bisnode en visselblåsarfunktion i hela koncernen, dit medarbetarna anonymt kan anmäla frågor om tjänstefel. 
  •  Ett program för dataskyddsreglering har tagits fram och stöds av en Group Protection Officer. Programmet syftar till att säkerställa efterlevnad och strikt datasäkerhet.  

Hållbarhetsrapporten kan laddas hem från bisnode.se och finns endast på engelska. 

Annons