Sponsrat Sponsrat

BioStock expanderar och utvecklar analysverksamheten tillsammans med Monocl Strategy Services

Nyhets- och analystjänsten BioStock expanderar och tar in Monocl Strategy Services AB som delägare. Tobias Thornblad, vd på Monocl Strategy Services och specialist på analyser och värderingar inom Life Science, utses samtidigt till styrelseledamot med övergripande ansvar för BioStocks bolagsanalyser. Målsättningen är att gemensamt etablera BioStock som Nordens ledande analyshus inom Life Science.

Publicerad 2016-11-07

BioStock har sedan starten 2014 byggt upp en stadigt växande läsekrets som följer bioteknik- och läkemedelsbranschen med stort intresse. BioStock når i dagsläget cirka 30 000 unika läsare per månad. Genom att publicera analyser, nyheter och intervjuer med utvalda bolag på ett transparent och lättillgängligt sätt har BioStock vunnit gillande hos såväl investerare som bolagen inom sektorn.

Monocl Strategy Services levererar managementkonsulttjänster till små och medelstora biotechföretag inom strategi, marknadsanalys och värdering, och har varit BioStocks samarbetspartner inom uppdragsanalys sedan hösten 2015. Monocl Strategy Services arbetar tillsammans med bolagsledningar och styrelser i ett stort antal läkemedels- och medicinteknikbolag i hela Norden. Bolagets vd Tobias Thornblad är en erfaren strateg inom Life Science och specialiserad på analyser och värderingar i branschen.

Efter ett år av framgångsrikt samarbete är det med stor entusiasm vi nu fördjupar vårt samarbete med BioStock. Genom att kombinera styrkorna hos vårt specialiserade analysteam och våra effektiva researchverktyg med BioStocks överlägsna räckvidd i målgruppen kommer vi att skapa viktiga synergier, både för de bolag vi arbetar med idag och för framtida uppdragsgivare, säger Tobias Thornblad, vd Monocl Strategy Services och analysansvarig BioStock.

Även Jonas Söderström, vd BioStock, kommenterar det utvidgade samarbetet:

–  BioStocks ambition är att erbjuda såväl bolag i branschen som investerarkollektivet de mest professionella och gedigna uppdragsanalyserna inom nordisk Life Science. Genom att knyta till oss Monocl Strategy Services som delägare får vi ännu större utbyte av erfarenhet, kompetens och analysverktyg som bolaget förfogar över. Som en del i vår gemensamma satsning kommer vi att både fördjupa och bredda vårt analyskoncept – ett viktigt steg i vår strävan mot att etablera BioStock, även internationellt, som Nordens ledande analyshus inom Life Science.

Utvecklar och breddar analyskoncept
BioStocks bolagsanalyser kommer framgent att vara ännu mer djupgående och informativa, till nytta för såväl investerare som andra intressenter som önskar få en tydlig bild av analyserade bolags tillgångar, portfolio och värdepotential. För att maximera räckvidden även gentemot internationella investerare och intressenter kommer analyserna att publiceras på engelska.

BioStocks nuvarande analysutbud kommer även att utökas med oberoende branschanalyser. En första branschrapport är planerad att släppas under november: Life Science trends in Sweden 2015-2016, med huvudsakligt fokus på trender och utveckling avseende IPO/börsnoteringar, emissioner och finansieringsutveckling bland svenska Life Science-bolag noterade på AktieTorget och Nasdaq First North.

I samband med delägarskapet blir Tobias Thornblad, vd på Monocl Strategy Services, invald till styrelsen för BioStock AB. Martin Lind, tidigare analysansvarig BioStock, bidrar fortsatt till bolagets utveckling via sin roll som styrelseledamot.


För mer information om BioStock, se biostock.se eller kontakta Jonas Söderström, vd och redaktör BioStock AB.
 
 

Jonas Söderström
Vd & Redaktör BioStock

Stora Södergatan 8A, 222 23 Lund
Tel: +46 (0)706 52 42 72, e-post: js@biostock.se

För mer information om Monocl Strategy Services, se monocl.com eller kontakta vd Tobias Thornblad.

 
Tobias Thornblad
VD & Partner, Monocl Strategy Services

Redegatan 1B, 426 79 Västra Frölunda
E-post: tobias.thornblad@monocl.com
 
 
Om Biostock
BioStock är en nyhets- och analystjänst som presenterar nordiska börsbolag inom Life Science och som riktar sig mot individer, organisationer och företag. BioStock når ut till omkring 30 000 investerare, branschföreträdare och andra med intresse för Life Science varje månad.

Om Monocl Strategy Services
Monocl Strategy Services levererar managementkonsult-tjänster till små och medelstora biotechföretag – inom strategi, marknadsanalys och värdering. Tillsammans med bolagsledningar och styrelser i Norden genomför Monocl Strategy Services kundprojekt med både onoterade och noterade läkemedels- och medicinteknikbolag inom ett stort antal terapiområden varje år. 

Platsannonser

Logga in