Pressmeddelande

Bioextrax ingår avtal med ett av världens största kosmetikaföretag

Publicerad

Bioextrax AB (publ.) meddelar att det utvärderingsprojekt som har pågått med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag (”Kosmetikaföretaget”) har avslutats med positivt resultat och nu resulterat i ett kundfinansierat utvecklingsprojekt. Kosmetikaföretaget kommer att finansiera projektet med ca en halv miljon kronor. Projektet fokuserar på att optimera Bioextrax teknologi för att passa Kosmetikaföretagets specifika behov, och provinstallera den i Kosmetikaföretagets egna anläggning. Kosmetikaföretaget är samma företag som Bioextrax kommunicerade kring 9 oktober 2020.

Syftet med det nu avslutade utvärderingsprojektet har varit för Kosmetikaföretaget att utvärdera potentialen i Bioextrax extraktionsteknologi för produktion av en viss typ av PHA, som i sin tur ska användas i Kosmetikaföretagets produkter. Kosmetikaföretaget har nu beslutat sig för att gå vidare i form av ett avtal vars slutmål är att Bioextrax extraktionsmetod ska provinstalleras i deras produktionsanläggning. Kosmetikföretaget har en egenutvecklad metod för ackumulation av PHA och syftet är att kombinera den med Bioextrax patenterade teknologi för extraktion av PHA.

Projektet väntas pågå i 10 månader och Kosmetikaföretaget kommer att genomföra delbetalningar till Bioextrax om sammanlagt 48.000 euro beroende på uppnående av vissa milstolpar. 

Av flera skäl ser jag god kommersiell potential med denna kund. Först och främst är det ett mycket stort företag vi arbetar med, med en årlig omsättning om flera hundra miljarder svenska kronor. Det är också en bransch som är under press från regulatoriskt håll, då tillsatta och inte biologiskt nedbrytbara plaster är på väg att förbjudas inom EU. Slutligen har just det bolag vi arbetar med ett stort fokus på naturligt producerade råvaror, vilket innebär att de vill undvika andra konkurrerande extraktionsmetoder som kräver olika typer av kemikalier och istället fokusera på vår biobaserade teknologi.” säger Per Erik Velin, VD, Bioextrax

Denna information är sådan som Bioextrax AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12 augusti 2022.

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD

Telefon: +46 (0) 70-674 21 85

E-post: pev@bioextrax.com

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

Annons