Pressmeddelande

Bankerna tror på ökad utlåning

Publicerad

Bankerna är optimistiska om utlåningen till företag. 62 procent tror på en ökad utlåning under andra kvartalet och så mycket som 73 procent tror att utlåningen ökar på ett års sikt. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi.

Bankernas utlåning till företag låg under första kvartalet på en fortsatt hög nivå. 46 procent av bankkontoren uppger att utlåning ökade under årets första kvartal. Det är något mer jämfört med motsvarande undersökning för ett år sedan då 40 procent uppgav att utlåningen ökat.

Investeringar i maskiner och inventarier är det största användningsområdet, 57 procent uppger att lånen används till detta. 55 procent uppger att lånen används för investeringar i rörelsefastigheter och 43 procent anger att lånen används som rörelsekapital.

–          Bankernas utlåning ligger på en fortsatt hög nivå. Överlag är det en mycket positiv inställning. Att det största användningsområdet är investeringar i maskiner och inventarier visar att företagens lånebehov är tillväxtorienterat, säger Carina Nordström affärsområdeschef för Almis lån.

Konjunkturen stärks

Under årets andra kvartal förväntar sig 43 procent att konjunkturen stärks. På längre sikt är det fler som är positiva till utvecklingen, 53 procent tror på en starkare konjunktur på ett års sikt.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 – 30 mars 2017.

Läs Almis Låneindikator, april 2017, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Annons