Pressmeddelande

Bankchefer tror på stark konjunktur

Publicerad

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en stark konjunktur under 2017. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Inledningen på det nya året blir lite avvaktande, sedan tar konjunkturen fart ordentligt, i alla fall om bankcheferna får rätt. Under årets första kvartal förväntar sig 28 procent att konjunkturen stärks. På längre sikt är det fler som är positiva till utvecklingen, 54 procent tror på en starkare konjunktur under det kommande året.

Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Bankernas utlåning till företag ligger på en fortsatt hög nivå. 47 procent av bankkontorscheferna uppger att utlåningen ökade under årets sista kvartal.

Bankkontorscheferna har en mycket positiv inställning till den framtida utlåningen. På ett års sikt tror så mycket som 73 procent på en ökad utlåning.

–          Bankernas utlåning fortsätter att öka, det visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera. Även Almis utlåning har ökat kraftig. Under 2016 har vi haft en rekordhög utlåning. Framför allt till innovativa tillväxtföretag, säger Carina Nordström affärsområdeschef för Almis lån.

Lån för tillväxt

En allt större del av bankernas utlåning går till fastighetsrelaterade krediter. 80 procent av bankkontoren uppger att fastigheter är det vanligaste användningsområdet för nya lån. Det näst vanligaste användningsområdet är att lånen används som rörelsekapital och för investeringar i maskiner och inventarier. Ytterligare ett vanligt användningsområde är företagsförvärv.

–          Företagens lånebehov är tillväxtorienterat. När efterfrågan på företagens produkter och tjänster ökar så kan det bli nödvändigt både med utökade lokaler och investeringar i maskiner och inventarier, säger Carina Nordström.

Något svårare för nya företagskunder

Företagens möjligheter att få lån är i stort oförändrade. Men en viss förändring för nya företagskunder framgår av undersökningen. Jämfört med föregående undersökning har andelen som uppger att det blivit svårare för nya företagskunder ökat från 12 procent till 17 procent.

–          Almis lån är viktiga framför allt i tidiga skeden för nya företag. För många kan Almis kompletterande lån vara avgörande för att företaget ska kunna få kapital till en första utvecklingsfas. Särskilt för företag med nya innovativa idéer, säger Carina Nordström.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 28 november – 14 december 2016.

Läs Almis Låneindikator, december 2016, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Annons