Pressmeddelande

Avyttring samtliga aktier i Transcom WW

Publicerad

Som följd av att Creades har sagt sig villigt att under vissa förutsättningar avyttra hela sitt innehav i Transcom WW till Altor i enlighet med det offentliga uppköpserbjudande Altor lämnade den 21 december 2016, har Altor idag meddelat att alla förutsättningar uppfyllts och transaktionen kommer att genomföras. Totalt har 2 822 196 aktier till kursen 87,50 kr avyttrats. Sammanlagd likvid uppgår till 247 Mkr. Denna transaktion innebär att Creades har avyttrat hela sitt innehav i Transcom.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 13 mars 2017
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 13 mars 2017, kl 12.00

Annons