Pressmeddelande

Arbor Networks har utsetts till 2017 års marknads- och teknikledare på den globala DDoS-mitigeringsmarknaden

Publicerad

Marknadsundersöknings- och konsultföretaget Quadrant Knowledge Solutions omnämner Arbors mix av

DDoS-hanterade tjänster, mitigering på plats, skalbarhet och hög kundpåverkan

Arbor Networks Inc., NETSCOUT:s säkerhetsavdelning (NASDAQ: NTCT), meddelar att Quadrant Knowledge Solutions, ett globalt marknadsundersöknings- och konsultföretag, har utsett Arbor till 2017 års marknads- och teknikledare på den globala DDoS-mitigeringsmarknaden.

Quadrants rapport avhandlar DDoS-hanterade tjänster såväl som lösningar på plats. Den innehåller även en detaljerad analys av konkurrenssituationen och leverantörslandskapet för de stora aktörerna inom DDoS-mitigering, bland annat A10 Networks, Akamai, Arbor Networks, CloudFlare, Corero, Fortinet, Huawei, Imperva, Nexusguard, NSFOCUS, Radware och Verisign. Du hittar rapporten som ligger till grund för Arbor Networks utmärkelse här.

Arbors portfölj av DDoS-skyddsprodukter och -tjänster på plats och i molnet är utformad för att uppfylla alla organisationers multidimensionella behov, från mindre framväxande tillväxtföretag till de största operatörerna av företags- och tjänsteleverantörsnätverk.

Hanterade tjänster: Överkomliga, fullt hanterade hybrid-, anläggnings- och molnbaserade DDoS-skyddstjänster.

Användningsflexibilitet: Från SDN och virtuella lösningar till inbäddade högdensitetsapplikationer i Cisco ASR 9000-seriens aggregeringsrouter och ett globalt moln.

Skalbarhet: Börjar med virtuella lösningar under 100 Mbit/s som skalar upp till 160 Gbit/s-applikationer till 2 Tbit/s i molnet.

Skydd: Från endast volymetriska till applikationslager- och flervektor-attacker till avancerade hot; kontinuerligt uppdaterad med global hotinformation från ATLAS och ASERT.

Prissättning: Prenumerationer på hanterade tjänster, ständiga applikationer och virtuella licenspooler. 

Om Arbor Networks
Arbor Networks, NETSCOUTs säkerhetsdivision, hjälper till att skydda världens största företagsnätverk och tjänsteleverantörsnätverk mot DDoS-attacker och avancerade hot. Enligt Infonetics Research är Arbor världens främsta leverantör av DDoS-skydd inom marknadssegmenten företag, nättjänster och mobila tjänster. Arbor Networks Spectrum™-lösningen mot avancerade hot ger full insyn i nätverken genom en kombination av paketinsamling och NetFlow-teknik som gör det möjligt att snabbt detektera och avvärja attackkampanjer, skadlig programvara och angrepp inifrån. Arbor strävar efter att vara en ”styrkemultiplikator” och göra nätverks- och säkerhetsteamen till experter. Vårt mål är att ge en mer detaljerad insyn i nätverken och en bättre säkerhetsmiljö så att kunderna kan lösa problemen snabbare och därmed minska företagets säkerhetsrisker.

Läs mer om Arbors produkter och tjänster på arbornetworks.com och följ oss på Twitter på @ArborNetworks. Arbors forskning, analyser och kunskaper samt data från ATLAS-analyssystemet för globala hot finns på ATLAS Threat Portal.

Safe Harbor
Framåtblickande uttalanden i detta meddelande sker i enlighet med Safe Harbor-principerna i avsnitt 21E i Securities Exchange Act från 1934 och andra federala säkerhetslagar. Investerare ska vara medvetna om att uttalanden i detta pressmeddelande som inte är strikt historiska, inklusive men utan begränsning till uttalanden rörande fördelarna med Arbors portfölj av DDoS-skyddsprodukter och -tjänster, utgör framåtblickande uttalanden som inbegriper risk- och osäkerhetsmoment. Faktiska resultat kan skilja avsevärt från dessa framåtblickande uttalanden på grund av kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer. En närmare beskrivning av riskfaktorer med koppling till NETSCOUT finns i företagets årsrapport på formulär 10-K för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016 samt i NETSCOUT:s efterföljande kvartalsrapporter på formulär 10-Q som finns registrerade hos Securities and Exchange Commission. NETSCOUT åtar sig inget ansvar för att uppdatera framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande eller med hänsyn till informationen i detta meddelande.

Om varumärken: Arbor Networks, Arbor Networks-logotypen och ATLAS är varumärken som tillhör Arbor Networks, Inc. Övriga varunamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. 

Presskontakt:

Arbor Networks

Kevin Whalen

781-362-4377

kwhalen@arbor.net 

Annons