Pressmeddelande

Anticimex utökar reklamationstiden för överlåtelsebesiktningar

Publicerad

Från den 1 oktober utökar Anticimex reklamationstiden för överlåtelsebesiktningar med ett år. Beslutet innebär att Anticimex blir ensamma om att införa en ansvarstid om tre år, jämfört med nuvarande branschpraxis som uppgår till två år.

Bakgrunden till den utökade ansvarstiden grundar sig främst i den certifieringsprocess Anticimex besiktningstekniker har genomgått under året via det oberoende certifieringsbolaget Kiwa, men också genom en effektivare hantering av inkomna reklamationsärenden.

– Vi är glada över att som första bolag i branschen kunna utöka ansvarstiden för de som väljer att anlita oss vid överlåtelse av bostäder. Den utökade reklamationstiden går i linje med vår ambition om att skapa trygga bostadsaffärer för både säljare och köpare, säger Per Bergström, Affärsutvecklare på Anticimex.

Med en ansvarstid om två år riskerar många köpare gå miste om delar av reklamationstiden, då tidsspannet mellan besiktningsdagen till inflyttning oftast kan vara upp till sex månader. Genom en utökad reklamationstid som går i paritet med konsumentskyddslagen vill Anticimex kunna bidra till ett bättre konsumentskydd på bostadsmarknaden.

– Vi hoppas att våra kunder välkomnar nyheten om att vi nu kan ta ett ännu större ansvar vid våra överlåtelsebesiktningar. De som väljer att låta oss göra en överlåtelsebesiktning ska känna att de får en än mer skälig tidshorisont att inkomma med en reklamation, avslutar Per Bergström.

Annons