Pressmeddelande

Ändrat rapportdatum för Q3

Publicerad

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collectors rapportdatum för delårsrapport januari till september 2017 har ändrats och är tidigarelagt till den 20 oktober 2017. 

Collector AB (publ) publicerar sin rapport för tredje kvartalet 2017, fredagen den 20 oktober kl. 08.15. En telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas kl. 10.00 samma dag där CEO Liza Nyberg och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten.

Telefonkonferensen hålls på svenska och kommer att sändas live på:
https://tv.streamfabriken.com/collector-q3-2017

För att ringa in till telefonkonferensen: +46 8 5664 2664 eller +44 20 3008 9810. Växeln öppnar kl. 09.55.

Presentationsmaterialet, kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.collector.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Liza Nyberg, CEO Collector I Telefon 0739 – 10 00 00  I  E-post liza.nyberg@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 0708 – 58 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 0700 – 81 81 17   I  E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU´s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 15 september 2017 kl.08.15 CET.

Annons