Pressmeddelande

Anders Lyrheden ny CFO i Smart Eye AB

Publicerad

Anders Lyrheden har utsetts till ny CFO i Smart Eye AB. Han ersätter Ulrika Drotz Molin som lämnade tjänsten 15 september. Lyrheden tillträder med omedelbar verkan.

Anders Lyrheden har varit interim-CFO i Smart Eye sedan augusti. Anders tidigare erfarenheter omfattar rollen som CFO på bland annat Swegon, Hexpol och Mölnlycke Health Care.

– Med sin gedigna kompetens och långa erfarenhet från globala och börsnoterade företag har Anders en perfekt bakgrund och kompetens för ett växande bolag som Smart Eye. Vi önskar honom varmt välkommen till oss, säger Martin Krantz, vd för Smart Eye.

– Smart Eye är ett innovativt företag på en snabbt växande global marknad. Jag ser väldigt mycket fram emot att vara en del av den fortsatta resan, säger Anders Lyrheden, tillträdande CFO.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl.09:35 CET.

Annons