Pressmeddelande

Andelen kvinnliga vd:ar nu 16 procent, men 95 av 100 försäljningschefer är män.

Publicerad

En undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att andelen kvinnor på vd-posten i Sverige ökat till 16 procent –  den högsta andelen som uppmätts hittills i undersökningen. I Stockholm är idag var fjärde vd en kvinna. Kvinnliga försäljningschefer är däremot sällsynta.

Grant Thornton har sedan 2004 kartlagt andelen kvinnor i företagens högsta ledningar. I år har 5 500 företag i 36 länder intervjuats, varav 500 svenska medelstora företag med 50-500 anställda. Förutom att andelen kvinnor på vd-posten har ökat i Sverige, har även andelen kvinnor i företagsledningarna ökat till 28 procent från 26 procent föregående år. År 2015 låg andelen på samma nivå som i år, så sett över en treårsperiod är läget oförändrat.

– Det är oerhört glädjande att vi ser en positiv utveckling på vd-posten, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton. Jag hoppas att det här kommer bidra till en allmänt ökad jämställdhet i ledningarna och som nästa steg i våra styrelser.

– Det är dock tråkigt att vi inte ser en snabbare utveckling när det gäller jämställdheten i företagsledningarna, fortsätter Anna Johnson.  När vi startade undersökningen 2004 var andelen kvinnor i ledningen 18 procent. Vi har på 13 år bara ökat tio procentenheter och på sex år har vi gått fram en ynka procentenhet. Här finns det mer att önska.

Var fjärde vd i Stockholm är en kvinna

Högst andel kvinnor på vd-posten finns i Stockholm där var fjärde vd är en kvinna. Men även Göteborg och Malmö har högre andel kvinnliga vd-ar än övriga landet. Utanför storstadsområdena är andelen bara 15 procent.

 

95 av 100 försäljningschefer är män

I undersökningen kartläggs vilka så kallade C-suite-titlar som kvinnorna på ledningsnivå innehar. Vanligast är att en kvinna har titeln CFO – Chief Financial Officer. Hela 40 procent av företagen har en kvinna på denna position. Näst vanligast är CHRO, HR-chef med 27 procent. Betydligt svårare är det att hitta en kvinna som är försäljningschef. Bara fem procent av företagen har en kvinna på denna roll och lika ovanligt är det med kvinnor som CIO – it-chef.

 

Toppen och botten globalt

Globalt syns få glädjeämnen i undersökningen. Det är samma länder i topp- och bottenskiktet år efter år.  I år toppar Ryssland med 47 procent av kvinnor i ledningen och sämst är Japan med sju procent kvinnor. I Japan saknar hela 67 procent av företagen helt kvinnor i sina företagsledningar.  Även länder som Tyskland och Storbritannien ligger dåligt till med 18 respektive 19 procent kvinnor i ledningarna.   

 

Om undersökningen

Grant Thornton har genomfört sin International Business Report (IBR) sedan 1992 för merparten av de europeiska länderna och undersöker fler än 10 000 företag per år i 36 länder. För denna del av undersökningen har 5506 företagsledare intervjuats, varav 500 svenska företag med 50-500 anställda. Intervjuerna (primärt telefonintervjuer) har ägt rum under perioden oktober-december 2016.  Grant Thorntons researchpartner Millward Brown ansvarar för datainsamlingen och bearbetningen. I Sverige har telefonintervjuerna genomförts av företaget Prospector. De undersökta företagen är privatägda noterade och onoterade företag, i vilka personer ledande befattningar, som vd-ar, styrelseordförande eller andra seniora beslutsfattare intervjuats.

 

En rapport Women in Business 2017: New perspectives on risk and reward  är tillgänglig på Grant Thorntons webbplats från den 8 mars.

 

Annons