Pressmeddelande

Addnode Group utökar förvärvskreditfaciliteter med 350 MSEK till totalt 750 MSEK

Publicerad

Addnode Group utökar sin befintliga förvärvskreditfacilitet i Nordea med 350 MSEK till totalt 750 MSEK. Den nya förvärvskreditfaciliteten på 750 MSEK, ersätter existerande förvärvskreditfaciliteter i Nordea på 400 MSEK, har en löptid på fyra år och avropas successivt under löptiden.

– Förvärvkreditsfaciliteten på 750 MSEK ger oss möjlighet att fortsätta vår strategi att förvärva, driva och utveckla entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har eller kan ta en ledande position, säger Johan Andersson, VD för Addnode Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Annons