Pressmeddelande

ABB väljer KPMG som global revisonsbyrå

Publicerad

Stockholm, den 22 maj 2017.
ABB tillkännagav i dag att bolagets styrelse avser att utse KPMG som sin externa globala revisor från och med verksamhetsåret 2018. Beslutet fattades efter ett omfattande anbudsförfarande som inleddes under 2016. Styrelsens förslag ska nu godkännas av aktieägarna vid ABB:s årsstämma 2018.

”Vi brinner för revision, för våra kunder och för revisorsrollen. Objektivitet, opartiskhet, självständighet och ett etiskt förhållningssätt utgör hörnstenarna i KPMG:s revisionspraktik. ABB är ett av världens mest intressanta bolag att arbeta för, med verksamhet i 100 länder och en affär som ligger i hjärtat av industrins utveckling. Att ABB-koncernens styrelse föreslår KPMG som global leverantör av revisionstjänster är ett erkännande”, säger Anders Malmeby, partner och tillförordnad VD för KPMG Sverige

Sedan 2001 har EY varit ABB:s enda externa revisorer. EY kommer att granska ABB för räkenskapsåret 2017, vilket godkändes vid ABB:s senaste årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Malmeby, partner och tillförordnad VD för KPMG Sverige, anders.malmeby@kpmg.se, 08723 93 44
Maria Bucher, presschef, maria.bucher@kpmg.se, 073-347 94 54

   
Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGkarriar
linkedIn/KPMGSverige

Annons