Pressmeddelande

2 000 patienter behandlade med OssDsign® Catalyst i USA

Publicerad
Uppdaterad

Uppsala, den 13 september 2023. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att den framgångsrika kommersialiseringen av bolagets ortobiologiska produkter fortsätter att accelerera i USA. Fram till idag har 2 000 patienter behandlats med bolagets innovativa nanosyntetiska bengraft OssDsign Catalyst, vilket är en ökning från 1 000 behandlade patienter i maj.

Med 2 000 behandlade patienter fortsätter OssDsign Catalyst att visa exponentiell tillväxt från tidigare rapporterade milstolpar med 1 000 behandlade patienter i maj och 500 behandlade patienter i januari.

 

“Det är fantastiskt att se hur vår den framgångsrika kommersialiseringen av våra ortobiologiska produkter fortsätter. Den accelererande tillväxten av OssDsign Catalyst visar att vår differentierade innovation har tagits emot väl på marknaden", kommenterar Morten Henneveld, vd för OssDsign.

OssDsign Catalyst är ett nanosyntetiskt bengraft som stimulerar bildandet av frisk benvävnad vid ryggradsfusioner. Transplantatet består av en egenutvecklad nanokristallin struktur som resorberas och ersätts av ny och frisk benvävnad. Produkten lanserades i USA i augusti 2021. Marknadsgodkännandet i USA baseras på prekliniska resultat som överträffar vad som vanligtvis ses med andra syntetiska bengraft i den mest krävande prekliniska modellen för ryggradsfusion – Bodenmodellen. OssDsign forsätter att accelerera arbetetet med att samla klinisk evidens genom PROPEL, ett amerikanskt multicenter prospektivt register för ryggradsfusion i USA, och den kliniska studien TOP FUSION, där patientrekryteringen avslutades i april 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email:certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

 

Annons