Pressmeddelande

158 miljoner delas ut till svenska jord- och skogsbrukare

Publicerad

Svenska jord- och skogsbrukare får i år 158 miljoner i utdelning från Landshypotek. Den egna bankens överskott för 2016  delas ut till låntagarna inom jord- och skogsbruk. Utdelningen fastställdes idag när Landshypotek Ekonomisk Förening höll stämma på Teaterskeppet i Stockholm.

Landshypotek Bank ägs av ca 41 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst för 2016 delas ut till medlemmarna. De senaste fem åren har Landshypotek delat ut drygt 750 miljoner till svenska jord- och skogsbrukare.

Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2016 och rörelseresultatet uppgick till 353,4 miljoner. Vid dagens föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening fattades beslut om att 158 miljoner delas ut till bankens medlemmar, vilket är 10 procent på medlemmarnas insatser. Låntagarna i Landshypotek Bank kan därmed se fram emot miljonutdelning från sin bank i maj.

– Genom att vinsten går tillbaka till oss låntagare håller vi därmed pengarna kvar inom näringen. Det är ett viktigt tillskott för fortsatt utvecklat företagande och boende på landsbygden, säger Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

– Det är fantastiskt att jobba på en bank där det är tydligt var vinsten går. Det är också en viktig del i vår uppgift att fortsätta säkerställa att det går att driva svenska jord- och skogsbruksföretag, ha svensk livsmedelsproduktion och välskötta skogar. Tillsammans med våra kunder får vi hela landet att växa, säger Liza Nyberg, vd Landshypotek Bank.

Såhär fördelar sig utdelningen över landet (miljoner kronor):

Norrland                                        10,7                    

Gävle-Dala                                    6,0

Mälarprovinserna                           25,4

Wermland                                     9,1

Örebro                                           8,9

Östgöta                                         22,7

Älvsborg m fl län                            24,9

Småland m fl prov                          20,1

Gotland                                         4,8

Skåne                                           25,9

För mer information:

Sofie Essayh, kommunikatör på Landshypotek Bank, 070-285 13 63

Annons