FinansNyhet

Preferensaktieägare går samman mot skandalbolag

En hop arga preferensaktieägare går samman mot fastighetsbolaget Nostrorum, som förut hette Aligera. Foto: Pixabay.En hop arga preferensaktieägare går samman mot fastighetsbolaget Nostrorum, som förut hette Aligera. Foto: Pixabay.
En hop arga preferensaktieägare går samman mot fastighetsbolaget Nostrorum, som förut hette Aligera. Foto: Pixabay.
Publicerad

Ett större antal preferensaktieägare i fastighetsbolaget Nostrorum – tidigare Aligera – har sedan 2018 inte lyckats lösa in sina aktier. Nu har de anlitat juridiskt ombud.

Sverker Brundin

Fastighetsbolaget Nostrorum, som tidigare hette Aligera, har fått ett större antal missnöjda och frustrerade preferensaktieägare på halsen. Totalt finns 200 aktieägare registrerade till preferensaktierna som gavs ut 2016 och som är förmedlade via crowdfundingplattformen Tessin. Inlösen skulle ske från och med september 2016, men det tycks inte ha gått så jättebra. Och från 2018 har aktieägarna varken fått utdelning på preferensräntan för sina preferensaktier eller lyckats lösa in dessa. 

– Vad jag känner till har en aktiegägare fått betalt på ett mindre belopp, minimisumman 50 000 kronor. Det var 2017, säger juristen Ulf Wiestål på juristfirman Wiestål.

Ett större antal aktieägare har nu gått samman och får hjälp av JPS Rådgivning, en byrå som sysslar med finansiell rådgivning. Firmans roll är att samordna de missnöjda aktieägarna och försöka få tag i så många som möjligt. Samtidigt har man anlitat Wiestål som juridiskt ombud.

Annons

Så här långt har man samlat ihop 70 preferensaktieägare. Det kan liknas vid en grupptalan, men varje enskild aktieägare är här ett enskilt rättsobjekt med sina individuella krav. 

Uppskattningsvis står de 200 aktieägarna för ett krav på bolaget på sammanlagt 18 miljoner kronor. 

– Aktieägarna har skickat kravbrev. Ringt, mejlat. Många av dem har haft svårt att få tag i företaget. Nostrorum har uppgett alla möjliga orsaker till att de inte vill betala, säger Ulf Wiestål.

Annons

Men i bolagsordningen finns ett åtagande att ge preferensaktieägare rätt att återinlösa sina preferensaktier under förutsättning att det sker senast i september respektive år. 

– Många har försökt få kontakt via Tessin men inte lyckats. Till slut var det en aktieägare där som ledsnade och försökte samla ihop så många som möjligt i en gemensam framstöt.

Enligt Ulf Wiestål har Tessin inte varit särskilt hjälpsamt. 

Annons

– De åberopar att åklagarmyndigheten har inlett en förundersökning mot Nostrorum, men det saknar betydelse. Vad har en förundersökning med saken att göra? 

Enligt Tessin har man bara varit förmedlare av möjligheten att investera i preferensaktier, vilket skedde 2016. Bolaget har ingen kontroll på transaktionerna vad gäller utdelningar eller inlösen utan det är något som regleras av aktiebolagslagen, ett förhållande mellan bolaget och aktieägarna.

– Det är som om du köper en aktie på Avanza eller Swedbank. Om ett bolag inte följer sina åtaganden är det upp till aktieägarna att agera. Deras forum är årsstämman, säger Thomas Ahlerup, ansvarig för investerar- och medierelationer på Tessin.

Preferensaktieägarna har enligt Tessin en ägarandel av Nostrorum på 27 procent. Enligt lagen har aktieägarna möjlighet att tillsätta en minoritetsrevisor om de har en andel på minst 10 procent.

– Men aktieägarkollektivet har inte gjort något i det här fallet, säger Thomas Ahlestrup.

Enligt Tessin skötte sig Nostrorum fram till i början av 2018. 2016-2017 har bolaget gjort utdelningar på nära 4 miljoner kronor i preferensränta till preferensaktieägarna och det har även skett inlösen av preferensaktier.

Enligt årsredovisningen för 2018 hade då ett större antal minoritetsaktieägare 23 procent av ägandet via preferensaktier. Det står också att inlösen av preferensaktier har skett under året till ett belopp av 3,4 miljoner kronor.

Tessin uppmärksammade problemen för Aligera – nu Nostrum – i början av 2018. First North-noterade Aligera ansökte om avnotering efter att dotterbolagen Aligera Holding och Aligera Vind ansökt om konkurs. Förutom vd Jörgen Bender och preferensaktieägarna fanns också ett antal minoritesägare av stamaktierna. Dessa gick till tingsrätten i Göteborg och krävde att bolaget skulle likvideras. Tingsrätten beslutade att tillsätta en syssloman, vilket också uppmärksammades i media. Sysslomannen genomförde en försäljning av fastighetsbeståndet.

– Det gjorde att de investerare hos oss som investerat i lån fick tillbaka sina pengar 2019, säger Thomas Ahlerup.

Trots de stora problemen har Jörgen Bender – som nu anges som styrelseledamot – lyckats driva företaget vidare.

Nu återstår de preferensaktieägare som inte har lyckats lösa in sina aktier. De har inte heller fått avtalad utdelning, senaste gången ska ha varit 2017. 

Tessin slutade generellt med att förmedla investeringar i preferensaktier för två år sedan på grund av vikande efterfrågan. I fallet med Nostrorum upprätthåller man projektets informationssida. 

– Vi har tryckt på Jörgen Bender och påtalat hans informationsskyldighet. Det sista beskedet från honom till aktieägarna kom i våras. Vi kan tyvärr inte göra mer, säger Thomas Ahlerup.

Tessin lät en advokat göra en utredning kring bolaget 2019. Denne skrev en rapport som preferensaktieägarna har fått.

Ingemar Strömberg arbetar med att samordna aktieägarna via JPS Rådgivning. 

– Det har varit jättesvårt att få tag i alla aktieägarnas namn. Till slut åkte jag ned till Nostrorums advokatfirma i Göteborg. Jag satt där och skrev för hand av alla namnen från aktieboken, säger Ingemar Strömberg. 

Arbetet med att få tag i så många av aktieägarna som möjligt fortsätter nu. I mitten av september kommer juristfirman Wiestål att skicka alla fodringar till Nostrorum. Inlösen ska ske i december.

– Vi ger kanske en tidsram på 1-2 veckor in i januari. Betalar de inte går vi vidare till domstol, säger Ulf Wiestål.

Åtagandet för inlösen är solidariskt gällande två bolag där det ena, Aligera AB, har gått i konkurs. Gruppkraven riktar sig därför mot enbart Nostrorum. Företaget bedöms inte vara i vare sig konkurs, likvidation eller rekostruktion.

Realtid har inte lyckats få några svar från Nostrorum. Företagets revisor på BDO har vidarebefodrat Realtids frågor – det finns inte några officiella kontaktvägar till företaget förutom en postbox. 

Fastigheter och vindkraft

Nostrorum ingår i en företagsgrupp som ägs av 9119 Enterprise. Enligt Nostrorums senaste årsredovisning, för 2018, ägde företaget fastigheter och utvecklingsprojekt i Skara, Töreboda, Visby, Sälen och Borås. Ett antal utvecklingsprojekt rör vindkraft. Omsättningen 2018 var 35,7 miljoner kronor. Bolaget gjorde en förlust på 3,9 miljoner kronor.

Annons