Försäkring

PP Pension ökar kapitalet med 5 procent

PP Pension Försäkringsförenings förvaltade kapital ökade under det första halvåret med 5 procent till 16,5 miljarder kronor, enligt delårsrapporten.

Publicerad 2019-09-09

De största tillgångsslagen vid halvårsskiftet var räntebärande värdepapper med en andel på 38,6 procent och aktier med 34,5 procent. 

Försäkringsrörelsens premieinkomst uppgick till 194 miljoner kronor under det första halvåret, jämfört med 191 miljoner under motsvarande period förra året.

PP Pension har påbörjat ombildningen från understödsförening till en ömsesidig tjänstepensionsförening, skriver vd Kjell Norling i delårsrapporten. 

 

Platsannonser