Novamedias managing director Anders Årbrandt ser en tuffare spelmarknad och möter hårdnade konkurrens som chef för Postkodlotteriet. Foto: Magnus Sandberg.
Finans

Postkodlotteriet delar ut en miljard till ideella sektorn

Postkodlotteriets överskott och utdelning för 2017 är klar. Det blir 55 föreningar som får dela på en dryg miljard kronor också i år. “Postkodlotteriet finns till för att stärka det civila samhället och den ideella sektorn”, säger Anders Årbrandt, som är en av två chefer för TV-lotteriet. Men nu stundar hårdare konkurrens från utländska spelbolag.

Uppdaterad 2018-02-22
Publicerad 2018-02-22

Postkodlotteriet har funnits i drygt elva år på den svenska marknaden och har sedan starten genererat över 9 miljarder kronor till ideell sektor i Sverige och internationellt.

– Idag har vi 55 förmånstagare som vi är stolta och glada över att ha med i vår förening. De kommer att få dela på drygt 1 miljard kronor också i år, trots en mycket stark spelmarknad i Sverige, säger Anders Årbrandt, en av två managing directors för Novamedia Sverige.

Svenska Postkodlotteriet är ett privat lotteri, som drivs av den nederländska Novamediakoncernen för Svenska Postkodföreningen. Det är den ideella föreningen som innehar tillståndet för lotteriet i Sverige från statliga Lotteriinspektionen.

Postkodlotteriet har funnits i Sverige sedan 2005 och är ett koncept som ägs av Novamedia i Nederländerna. Verksamheten i Sverige drivs och sköts av dotterbolaget och operatörsbolaget Novamedia Sverige. Motsvarande lotterier finns också i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Det är också på väg att etableras i Norge.

Svenska Postkodföreningen har i sin tur 55 medlemmar, som alla är ideella organisationer och en del av civilsamhället. Det är dessa 55 organisationer som får dela på årets överskott, som för 2017 uppgår till sammanlagt 1,1 miljard kronor.

Svenska Postkodföreningen leds av ordföranden Erling Norrby, som är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och professor emeritus.

Ordförande i bolaget Novamedia Sverige är en av lotteriets grundare, holländaren Boudewijn Poelmann, som också är koncernchef.

Bland de 55 medlemmarna i föreningen återfinns bland annat Barncancerfonden, Bris, Civil rights defenders, Läkare utan gränser, Rädda barnen och Världsnaturfonden. De två senast invalda medlemmarna och förmånstagarna är föreningen Mind (som arbetar med frågor om psykisk hälsa) och Raoul Wallenberg Academy.

På ungefär samma nivå som 2017, cirka 1,1 miljard kronor, har överskottet som delas ut till svenska organisationer legat de senaste sex åren.

För att komma ifråga som förmånstagare ska nio olika kriterier vara uppfyllda för de organisationer som får del av pengarna. Bland annat handlar det om syfte och målsättning, storlek (minst 5 miljoner kronor i totala intäkter), en demokratisk grundsyn och tydlig kontroll över och insyn i ekonomin. Varje år väljer föreningen in en eller två nya medlemmar, som därefter årligen får vara med och dela på överskottet.

Dessutom kan mindre organisationer få del av pengarna. De får då söka dessa genom Postkodstiftelsen.

– Postkodlotteriet finns till för att stärka det civila samhället och den ideella sektorn. Vår drivkraft är att vi tror på ett starkt civilsamhälle. Det är därför vi arbetar så hårt som vi gör, säger Anders Årbrandt.

Han trycker hårt på att det yttersta syftet för lotteriet och organisationen bakom det är ideellt.

– Våra pengar går inte till börsen. De går till de människor som gör riktigt gott därute i samhället.

– Novamedia betalar också full skatt i Sverige, precis som vi ska göra.

År 2016 var Postkodlotteriets intäkter 3 460 miljoner kronor. Av dessa gick 40 procent tillbaka till lottköparna i form av vinster. Kostnaderna för att driva lotteriet uppgick till 28 procent av intäkterna, eller 963 miljoner kronor. Överskottet uppgick till 32 procent av intäkterna, 1,1 miljard kronor – samma summa som under 2017 – som alltså fördelades mellan lotteriets förmånstagare.

2016 hade lotteriet 973 000 kunder i form av spelare som prenumererade på lotterna.

Postkodlotteriet har tidigare fått kritik för att det skulle vara höga omkostnader i organisationen. Kritiken går ut på att kostnaderna vida skulle ha överstigit det överskott som delas ut till den ideella sektorn.

Hur ser du på kritiken om att era kostnader för att driva lotteriet skulle vara höga?

– Jag vill inte skryta, men om vi tittar på vårt bokslut för 2016 så var vi ungefär dubbelt så effektiva som Bingolotto, Kombispel och Miljonlotteriet, säger Anders Årbrandt.

– Vårt nettoresultat förra året var totalt 32 procent, och som då delades ut. De andra låg på 16-17 procent som de delade ut till sina förmånstagare. Vi är dubbelt så effektiva, både i faktiska procenttal och i faktiska kronor som delas ut.

Den svenska spelmarknaden står inför en ny lagstiftning, som snart ska antas av riksdagen och som sannolikt träder i kraft under 2019. Omregleringen av spelmarknaden, som den brukar kallas, kommer leda till stora förändringar. En av de större är att spelbolag som uppfyller vissa krav kan beviljas licens för att bedriva spel i Sverige, och det gäller också utländska spelbolag.

Snart kommer omregleringen av spelmarknaden. Hur ser ni på den?

– Vi ställer oss positiva till den. Som det ser ut nu så kommer det bli skattebefrielse för de ideella lotterierna. Det verkar också bli teknikneutralitet så att vi kan använda oss av digitala plattformar.

Anders Årbrandt ser också andra fördelar med den föreslagna lagstiftningen.

– Det är väldigt viktigt att vi får till ett licenssystem så att de som verkar i Sverige också betalar skatt här.

– Vi tycker också att de krav som kommer in i lagen om måttfull marknadsföring ser bra ut. De kraven gäller redan för oss, men nu kommer det gälla alla andra också.

Med den nya lagen på plats kommer konkurrens öka på den svenska spelmarknaden. Men redan innan omregleringen är på plats har konkurrenstrycket ökat, då aktörer förbereder sig och tar position för de nya förutsättningarna med licenssystemet.

Spelmarknaden har helt enkelt blivit tuffare.

Har ni känt av den ökande konkurrensen på den svenska spelmarknaden?

– Vi märker av den framförallt vad gäller reklam- och medieköp. Vi slåss om ungefär samma spelplånbok som föregående år, men med mycket högre medieinvesteringar totalt sett från andra aktörer. Därför är jag väldigt nöjd med att vi klarar av att hålla vårt nettoresultat under 2017.

Vad tror du kommer hända med spelbolagens marknadsföring när den nya lagstiftningen väl är på plats?

– Jag tror att den kommer dämpas något vad gäller totala investeringar under 2019, när lagen har trätt i kraft.

Årbrandt tror också att lönsamheten kommer pressa många bolag till att bli skickligare på det man gör.

– Det som jag tror är mest intressant är att vi kommer se en förflyttning av reklamköp från tv-kanaler som Discoverys och MTG:s och in mot sociala medier som Facebook och Instagram samt TV 4, som valt att vara försiktig med marknadsföring från de icke reglerade spelbolagen.

Discoverys (främst kanal 5 och 9) och MTG:s (bland annat TV 3, TV 6 och TV 8) tv-kanaler lyder under under brittisk lagstiftning, som i dagsläget är betydligt mer tillåtande för spelreklam än vad den nuvarande svenska lagstiftningen är.

– Facebook har hårda regler för marknadsföring från spelbolag. De kräver att bolagen har licens i det landet som de marknadsför sig i, vilket är förklaringen till att vi inte ser så mycket reklam från bolag som till exempel Betsson och Unibet där idag.

– Där finns det en uppsida för de kommersiella spelbolagen som kommer kunna vara friare i sina medieval och reklamköp än vad de är idag.

En baksida av spelmarknaden handlar om personer som inte klarar av att hantera sitt spelande, och som en följd av detta riskerar att fastna i ett spelmissbruk vilket kan leda till både ekonomiska och sociala problem.

Hur ser du på frågor om social ansvar och spelmissbruk, och det ansvar ni som spelanordnare tar för dessa aspekter på spelandet?

– Det är en viktig fråga för oss. Vi är stora och har därmed ett stort ansvar för detta. Våra förmånstagare är också måna om vi att har en bra struktur vad gäller frågor om spelberoende.

– Vår grundprodukt är ett månadsprenumerationslotteri som är långsamt, och enligt det gällande sättet att bedöma aspekter på spelmissbruk så är vi så gröna som det går att vara i undersökningar om detta. Vi har också egna regler om hur många lotter man får ha som kund, och hur mycket man får spela för.

Du känner dig trygg med det ni gör?

– Jag tror att vi, liksom alla andra i branschen, kan bli bättre på det här. Men vår grundprodukt är relativt icke spelberoende. Jag sitter också i styrelsen för branschorganisationen Sper, och det är fråga som vi diskuterar mycket där.

Anders Årbrandt poängterar att spelbolag måste ha en bra struktur och ta ansvar för sin grundprodukt och sitt uppdrag.

– Det är viktigt inte bara för trovärdigheten, utan också för att det skapar problem för människor. Spel ska vara underhållande, roligt och skapa drömmar. Det ska inte vara beroendeframkallande.

Hur tror du det kommande året ser ut, från Postkodlotteriets och Novamedias perspektiv? 

– Den här miljarden som vi nu delat ut sjätte året på raken varken kan eller ska tas för given. Men vi kommer göra allt som står i vår makt för att det ska bli ytterligare en miljard att dela ut till förmånstagarna efter 2018.

Hela Listan: Organisationer som får dela på miljarden

 

Organisation

Miljoner kronor

Alzheimerfonden

7

Amnesty International

15

Astma- och Allergiförbundet

7

Barncancerfonden

21

BRIS

10

Cancerfonden

28

Civil Rights Defenders

10

Diakonia

21

ECPAT Sverige

5

Erikshjälpen

16

Fairtrade Sverige

5

Friends

7

Friluftsfrämjandet

7

Fryshuset

18

Greenpeace

20

Hand in Hand Sweden

10

Hjärnfonden

15

Hjärt-Lungfonden

22

Human Rights Watch

5

Hungerprojektet

5

Håll Sverige Rent

7

Kvinna till Kvinna

12

Läkare Utan Gränser

28

Mentor Sverige

7

Min Stora Dag

7

Mind

5

Naturskyddsföreningen

17

Neuroförbundet

7

Nordens Ark

7

Operation Smile Sverige

11

Peace Parks Foundation Sweden

7

Plan International Sverige

22

Raoul Wallenberg Academy

5

Reumatikerförbundet

7

Riksförbundet FUB

7

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

24

Rädda Barnen

30

Scouterna

10

Sjöräddningssällskapet

16

SOS Barnbyar Sverige

22

Star for Life

7

Stiftelsen World Childhood Foundation

7

Svenska Afghanistankommittén

17

Svenska Postkodstiftelsen

200

Svenska Röda Korset

24

Svenska Seglarförbundet

5

Svenska Skidförbundet

15

Sverige för UNHCR

24

Sveriges Olympiska Kommitté

12

UNICEF Sverige

28

Wateraid

11

We Effect

20

Vi-skogen

11

World’s Children’s Prize Foundation

5

Världsnaturfonden WWF

21

Summa Basstöd

919

  

 

 

Specialprojekt

181,3

  

Fördelat överskott

1 100,3


Källa: Svenska Postkodlotteriet.

Platsannonser

Logga in